Tämä ohjeisto on laadittu liitteeksi 24.8.2009 allekirjoitettuun sopimukseen Nord Streamin, SAKL:n ja Kalastajien välillä. Ohjeisto perustuu julkisesti saatavilla oleviin selvityksiin ja säännöstöihin, yksittäisistä kokeista saatuihin tuloksiin ja kalastajien kokemuksiin, ja sopimuksen osapuolet ovat sopineet ohjeiston sisällöstä yhteisesti. Ohjeisto on hyväksytty 31.12.2010.

 • Ylitettäessä Putkilinjan troolileijat nostetaan ylös siten, että kosketus Putkilinjaan vältetään.
  • Käytettäessä uudentyyppisiä leijoja (Thyboron Type 15 WFS tai vastaava) tai pelagisia troolileijoja, nosto toteutetaan lisäämällä aluksen nopeutta.
  • Jos poikkeuksellisesti käytetään perinteisiä pohjatroolileijoja, nosto toteutetaan vetämällä troolivaijereita sisään sen varmistamiseksi, etteivät leijat osu Putkilinjaan.
  • Jos troolauksessa käytetään erityistä poijutroolaustekniikkaa, jossa troolileijat on ripustettu pintapoijujen varaan, leijojen syvyyttä voidaan säätää troolialuksen vinsseillä. Tätä tekniikkaa käytettäessä Putkilinjaa ylitettäessä troolileijat nostetaan ylös poijuvinsseillä.
 • Vapaiden jänteiden kohdalla on alukselle, miehistölle ja kalastusvälineille aiheutuvan vaaran vuoksi erityisesti vältettävä Putkilinjaa koskettavaa ylitroolausta.
 • Pohjanläheistä pelagista paritroolausta harjoittavat alukset eivät suorita kääntöliikkeitä vapaiden jänteiden yläpuolella siten, että kaluston tarttumisesta Putkilinjaan on vaaraa.
 • Mikäli kalastusväline juuttuu Putkilinjaan niin, että siitä päällikön arvion mukaan voi seurata vaaratilanne, tulee ottaa yhteys rajavartiostoon, jotta se pysyy radioyhteydessä aluksen kanssa ja voi tarvittaessa aloittaa pelastustoimet.
 • Kalastusvälineen irrottamista ei tule yrittää huonolla säällä tai mikäli alueella on merkittävää aallokkoa tai virtauksia, koska nämä olosuhteet voivat lisätä alukseen kohdistuvia voimia äkillisesti.
 • Mikäli tarttunutta tai juuttunutta kalastusvälinettä ei saada irti vaarantamatta alusta, väline pitää irrottaa aluksesta, merkitä poijulla ja jättää paikoilleen kunnes olosuhteet ovat turvallisemmat tai tilalle saadaan suorituskykyisempi alus.

Lisätietoja: Liiton toimisto, puh. 0400-720 690 tai sakl@sakl.fi