Kalastajat ja hyljekarkottimen valmistajat kokoontuivat Esa Lehtosen johdolla Modul Plastic Oy:n tiloissa miettimään yksityiskohtia

Reilut kaksi vuotta sitten käynnistynyt hylkeiden karkottamiseen pyydyksiltä tähtäävä työ etenee. Viime syksynä Porin Kuuminaisissa aloitettiin kevyemmän mobiililaitteen koekäyttö ja nyt tiedetään, että tämäkin tekniikka toimii ja seuraava askel voidaan ottaa. Kehitystyö on osa kalatalouden innovaatio-ohjelmaan sisältyvää Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -hanketta, joka on käynnissä Luonnonvarakeskuksen ja mm. SAKL:n yhteisvoimin.

Projektia koordinoivat Roope Lehmonen ja Esa Lehtonen LUKE:sta

Perustana on aiempien kokeilujen tieto siitä, että hylkeiden pääsy yksittäiselle pyydykselle on voitu estää akustisella, veden alla lähetettävällä korkeataajuisella äänellä. Ensimmäistä prototyyppiä testannut kalastaja Heikki Salokangas Porista kertoo, että arka siika ei häiriinny veteen johdettavasta äänestä, mutta hylje on pysynyt poissa. Tilanteissa, jossa karkottimen akku on loppunut, on rysässä ollut heti hyljevahinkoja, tiivisti Salokangas laitteen tehon.

Mobiilikarkotinta ensimmäisenä testannut Heikki Salokangas näyttää, kuinka akku laitetaan paikoilleen.

Nyt on edetty mobiilikarkottimen tuotantoversioon saakka ja valmisteluja on tehty Modul Plastic Oy:n, Arwell-Tekniikka Oy:n ja LUKE:n Esa Lehtosen ja Roope Lehmosen yhteistyönä. Ensimmäiset kappaleet tilanneet kalastajat kokoontuivat valmistajan tiloissa ja kävivät yhteisesti läpi kokemuksia ja hioivat laitteen käytön sekä asennuksen yksityiskohtia.  Yhteistyökalastajia ovat Salokankaan ohella Jarno Aaltonen Raumalta, Erik Johansson Pyhärannasta, Kim Sunden Bergöstä ja Mikael Lindholm Loviisasta. Uusimmat mukaan lähtevät kalastajat, jotka ovat myös hankkimassa karkotinlaitteen, ovat Mika Rantanen Lokalahdelta, Toni Rantamaa ja Seppo Laine Merikarvialta.

Bergöläinen kalastaja Kim Sunden (vasemmalla) tutustui Esa Lehtosen kanssa karkotinyksikköön

Ammattikalastaja hankkii mobiilikarkottimen 80 % investointituella ja tuki sisältää yhteistyövelvoitteen LUKE:n kanssa. Tämä tarkoittaa ohjattuun havaintokirjanpitoon sitoutumista, millä kerätään tietoa laitteen toimivuudesta erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Jokainen kalastaja on kuitenkin innokkaasti työssä mukana, koska monin paikoin hylkeet ovat estäneet kalastuksen kokonaan, ja uusi karkotinmalli antaa mahdollisuuden suojata edes yhden pyydyspaikan. Tulevan syyskauden kokemukset antavat suuntaa sille, hankitaanko varsin arvokkaita laitteita lisää.

Kalastajia, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä, lisätietoja antaa tutkimusinsinööri Esa Lehtonen, LUKE, esa.lehtonen@luke.fi, 0400 605 899.