Lapinjärvellä 3.3.2014

Aluejärjestöille

Henkilöjäsenille

Tiedoksi: Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Liiton vuosikokous 2014

Aika:
Perjantai 21.3.2014 klo 15.30-17.00

Paikka:
Break Sokos Hotel Caribia, Kongressikuja 1, TURKU

Asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Todetaan läsnä olevat kokousedustajat ja äänimäärät
 6. Käsitellään hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös
 7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja vastuuvelvollisille toimihenkilöille
 8. Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014
 9. Käsitellään hallituksen esitys tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2014
 10. Valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi vuodeksi
 11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan vuoden 2014 tilejä
 12. Määrätään liitolle suoritettavat liittymismaksut ja jäsenmaksut vuodelle 2015
 13. Päätetään hallituksen jäsenille suoritettavista palkkioista
 14. Päätetään tilintarkastajalle suoritettavista palkkioista
 15. Käsitellään hallituksen mahdollisesti esittämät asiat
 16. Käsitellään aluejärjestöjen ja henkilöjäsenten vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle kokouksessa käsiteltäväksi esittämät asiat
 17. Kokouksen päättäminen

Hallitus

Ilmoittautumiset vuosikokoukseen pyydetään viimeistään 18.3 liiton toimistoon. Kahvitarjoilu klo 15.15. Vuosikokoukseen voivat osallistua aluejärjestöjen edustajat sekä liiton henkilö- ja yhteisöjäsenet.