Suomessa on jo vuosien ajan johdonmukaisesti ja määrätietoisesti ajettu kalastuselinkeinoa alas. Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpon johdolla laaditussa esityksessä uudeksi kalastusasetukseksi kohteena on tällä kertaa erityisesti kaupallinen rannikkokalastus ja kuhan kalastus.

Asetusesitys noudattaa ministeriön nykyistä kielto- ja rajoituslinjaa.

Kalastusasetusluonnoksessa esitetään kuhan alamitan nostamista yleisesti 45 senttimetriin sekä Saaristomerellä 40 senttimetriin merkillisten ja kalliiden ylimenojärjestelyjen kautta. Kuhalle esitetään myös 70 senttimetrin ylämittaa. Myös hauelle esitetään ala- (45 cm) ja ylämittaa (90 cm). Taimenen kalastukseen esitetään kalastuskieltoja, tosin istutetun taimenen saisi ottaa talteen ja sen alamitta olisi 50 senttimetriä.

Huomattava osa kaupallisen kalastuksen kuhasaaliista jouduttaisiin heittämään takaisin mereen ja verkkojen uusiminen, jopa useaan kertaan, lisäisi kustannuksia. Yhtälö on mahdoton, etenkin merialueella nykyisessä vaikeassa hylje- ja merimetsotilanteessa. Koska kalan mittoja voidaan valvoa tehokkaasti ainoastaan kaupallisessa ketjussa, on kaupallinen kalastus taas kerran säätelyn kohteena.

Ammattikalastajien määrä on jo pieni. Esimerkiksi Saaristomerellä enää vain parikymmentä kalastajaa pyytää merkittävämpiä määriä.

Luonnonkalan kaupallinen tuotanto ja tarjonta kuluttajille tulee tämän politiikan seurauksena entisestään vähentymään.

Asetuksen vaikutuksia ei ole sen kummemmin selvitelty, vaan asetus on kiireessä valmisteltu eduskunnan kalastuslain käsittelyä varten. Kalastuslain käsittely on vielä kesken.

Elinkeinon jo aikaisemmin esittämät pelot uuden kalastuslain vaikutuksista ovat siis toteutumassa.

Lähde: SAKL 19.1.2015, tilastotieto Luke 2013