SAKL innohanke Loviisa 3

Loviisan edustan merialueella käynnistyi ensimmäinen kokeilu karkottaa rysien läheisyydestä hylkeitä äänen avulla. Kalastaja Mikael Lindholmilla on pyynnissä useita pontonirysiä, joista kaksi on kokeilussa mukana. Toinen on varustettu häirintälaitteella ja samanlainen rysä on verrokkina ilman häirintää.

Pilotti on osa kalatalouden innovaatio-ohjelmaan sisältyvää Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -hanketta, joka on käynnistynyt Luonnonvarakeskuksen ja mm. SAKL:n yhteisvoimin.

Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamat vahingot ovat yleisesti tiedossa ja niitä on yritetty yhteisesti lieventää. Ohjelman aikana pyritään tehostamaan uuden teknologian hyväksikäyttöä ja haetaan ratkaisuja, joiden avulla hylkeet voidaan pitää etäällä pyydyksistä. Aiempien kokeilujen tulosten perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että hylkeiden pääsy yksittäiselle pyydykselle on estettävissä akustisen hyljekarkottimen avulla.

Karkottimien toiminta perustuu veden alla lähetettävään, korkeataajuiseen ääneen. Yksikkö sisältää pulssigeneraattorin ja vahvistimen, ja se lähettää anturiin satunnaisia äänisignaaleja veteen taajuudella, jonka hylkeet kokevat erittäin epämiellyttäväksi. Menetelmä on käytössä ympäri maailmaa eikä äänen ei ole todettu vaikuttavan kalohin.

SAKL innohanke Loviisa 1

Kalastaja Mikael Lindholm lähdössä koepyydyksille

Käytännön töihin

Toukokuun lopulla alkoi ensimmäinen karkotin lähettää Lindholmin rysältä signaalejaan Suomenlahteen. Laiteasennukset vievät aikansa ja ne tapahtuivat yhdessä hanketta hoitavan LUKE:n Esa Lehtosen kanssa. Rysän ja signaaleja lähettävän yksikön lisäksi pakettiin kuuluvat lautta jossa on laitteille virtaa tuottavat aurinkokennot ja tuuligeneraattori. Näiden asentamiseen ja virittämiseen kului oma aikansa, mutta nyt kaikki on paikoillaan ja toiminnassa.

SAKL innohanke Loviisa 6

Rysän lähellä on ankkuroituna lautta, jossa ääntä tuottava laitteisto on asennettuna kuin myös aurinkopaneelit sekä tuuligeneraattori virran tuottamiseen. Varoituskyltissä huomautetaan myös sukeltajia äänen vaaroista.

SAKL innohanke Loviisa 10

Kalastaja kirjallisissa töissään

Pyydysten kokeminen näiden rysien kohdalla poikkeaa tavallisesta: jokainen saaliskala kirjataan. Alamittaiset päästetään vapauteen, ja varsinainen saalis mitataan ja merkitään kaavakkeelle. Aikaa kuluu, mutta vain tällä menetelmällä voidaan arvioida, onko karkottimen äänellä vaikutusta rysän saalismäärään.

Lindholm on ollut mukana alusta saakka tässä hankkeessa. Hän on tyytyväinen, että uusia mahdollisuuksia testataan käytännössä jotta kalastajan työ olisi muutakin kuin syöttää hylkeitä. Paikalliselle kalalle on hyvin kysyntää ja nyt kun näyttää että kaudesta tulee pidempi kuin muutamaan vuoteen, olisi toivottavaa, että karkotin toimisi ja edes pari rysää pysyisi rauhassa. Pitkiä työpäiviä ei Lindholm pelkää vaikka tiedossa on, että etenkin saaliin tarkka kirjaaminen teettää töitä etenkin silloin kun kala liikkuu.

SAKL innohanke Loviisa 12

Lohisaalis on ilmoitettava viranomaisille ennen kuin kalastaja pääsee liikahtamaan pyydykseltä kotia kohti.

Nyt odotellaan lohikauden alkua. Ensimmäisillä koentakerroilla laitteet toimivat moitteettomasti, pyydyksissä oli jonkin verran siikoja, mutta lohet liikkuivat vielä muualla. Vain pari yksilöä oli uinut Boistön vesille saakka ja käynyt pyydykseen. Samoin hylkeet ovat vielä karvanvaihdossa, mutta ilmestyvät varmasti rannikolle lohien mukana.

SAKL innohanke Loviisa 7

Hylkeenkestävä pontonirysä on koenta-asennossa pinnalla ja taustalla karkotinlaitteisto.

Projekti on kuitenkin vasta alkamassa. Toinen vertailurysäpari, karkottimella varustettu rysä ja sen verrokkisyksikkö saadaan asennettua lähiviikkoina, ja aika näyttää kuinka laitteisto lopulta toimii.

Töitä on tehty ja sitä on tiedossa jatkossakin, mutta jokainen vaihe auttaa selvittämään, onko tällaisella ratkaisulla mahdollista parantaa rannikkokalastuksen kannattavuutta. Samalla tulee selvitetyksi monta yksityiskohtaa asennuksista ja niiden vaatimasta työajasta.

Selvittelyn alla on myös mahdollisuus suojata kokonaisia vesialueita karkottimilla hyljevapaiksi pyyntialueiksi. Kynnyksenä tällaisille hankkeille on laitteiden korkea hinta. Myös kokeilut laajemmilla vesialueilla on tarkoitus aloittaa tänä vuonna ja hankkeeseen on jo sitoutettu kalastajia.

Lähde: LUKE / Esa Lehtonen ja SAKL / Mikael Lindholm