Den marina vindkraftsindustrin säger sig verka för samexistens med yrkesfisket. Av alla de nu snart 100 projekt som pågår har inte ett endaste vindkraftsföretag diskuterat valet av lokalisering med yrkesfiskarna innan projekten valt plats. När den marina vindkraftsindustrin säger sig verka för samexistens med yrkesfisket konstaterar vi att de inte är ärliga.   

Det finns platser som är lämpliga för marin vindkraft och det finns platser där vi inte fiskar som är lämpliga. Varför har inte ett endaste vindkraftsföretag talat med oss, som har havet som arbetsplats, innan man startar kostsamma processer och därefter strävar efter att omöjliggöra svenskt fiske på bra och viktiga fiskeplatser? Att områdena är av riksintresse förefaller vindkraftsindustrin strunta i på samma sätt som man förefaller strunta i den svenska produktionen av marina livsmedel.   

Igår deltog SFPO vid ett informationsmöte arrangerat av Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten. De som vill se marin vindkraft överallt prisade mötet och vi, som inte vill se marina vindkraftsparker på bra fiskeplatser, konstaterar att informationsmötet var en katastrof. Mötet visade verkligen att det handlar om vi och dom. Det fanns ingen möjlighet att ställa frågor muntligen (hade en hand uppe i nästan en timme utan reaktion) och så kallade gröna och vindkraftsälskare bombade mötet med skriftliga positiva frågor.   

Vid mötet sammanblandade man yrkesfisket med havsbaserad odling – varför? Havs- och vattenmyndigheten deltog i högsta grad vid mötet utan att säga flaska i denna del. Havs- och vattenmyndigheten har utsett områden av riksintresse för yrkesfisket, men förefaller strunta i att områdena – ett efter ett – vill tas i anspråk av den marina vindkraftsindustrin.   

Havs- och vattenmyndigheten är inte någon vän av svenskt yrkesfiske. Ändå är det myndigheten som reglerar fiskets bedrivande. Det gör man på ett sätt som förefaller syfta till att omöjliggöra svenskt yrkesfiske i framtiden – man motarbetar yrkesfisket, i konflikt med den gemensamma fiskeripolitiken och politiska målsättningar och betraktar näringen som ett särintresse. Havs- och vattenmyndigheten förefaller inte föra yrkesfiskets talan på något positivt sätt vad gäller den marina vindkraftens utbyggnadsplaner.   

Det är dags för alla svenska yrkesfiskare att förstå att det nu är allvar. Vindkraftsindustrin vill ta våra fiskeplatser ifrån oss.   

SFPO kommer inom kort att arrangera en eller flera manifestationer för yrkesfisket, mer information kommer i veckobrevet.   

Peter Ronelöv Olsson 

Ordförande, SFPO

Källa: sfpo.se 19.4.2023