Suomen silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSC-sertifikaatin neljäs väliarviointi on saatettu päätökseen 16.3.2023 ja arvioinnin raportti on julkaistu (163 sivua) MSC:n sivuilla. Yhteenvedon mukaan Pohjanlahden silakan kalastus on edelleen vuosittaisen arvioinnin kohteena ja on näin ollen sertifioitu. Keskisen silakan kalastuksen sertifiointi on edelleen keskeytetty, kunnes toisin ilmoitetaan. Keskisen silakan kalastuksen sertifiointi on edelleen keskeytetty, kunnes toisin ilmoitetaan. Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL on 15.3.2023 lähetetyllä viestillä itse pyytänyt LRQA nimistä sertifiointilaitosta keskeyttämään (nk. self-suspension) MSC-sertifikaatin voimassaolon kilohailin osalta (ICES osa-alueet 25–32/trooli+rysä) koska oli ilmeistä, ettei kilohailin kalastus täyttäisi MSC-sertifioinnin tiukkoja vaatimuksia (katso tarkemmin erillinen tiedote). Sertifikaattiin liittyy 26 ehtoa, joista yksi on suljettu ja kaksi vedetty takaisin.

Neljännen arvioinnin raportti PDF

Lähde: SAKL 16.3.2023