Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL on 15.3.2023 lähetetyllä viestillä itse pyytänyt Acoura Marine t/a LRQA nimistä sertifiointilaitosta keskeyttämään (nk. self-suspension) MSC-sertifikaatin voimassaolon kilohailin osalta (ICES osa-alueet 25–32/trooli+rysä) koska oli ilmeistä, ettei kilohailin kalastus täyttäisi MSC-sertifioinnin tiukkoja vaatimuksia. Osittaisena ongelma on myös jatkossa, että Venäjä on ICES:n arviointityön ulkopuolella Venäjän aloittaman hyökkäyssodan seurauksena.

Kyseiseltä alueelta 15.4.2023 alkaen pyydettyä kilohailia ei saa markkinoida MSC-sertifikaatilla (30 päivää pyynnön jälkeen).

Tanskan, Saksan, Viron ja Ruotsin (DDES) kalastajajärjestöjen muodostama asiakasryhmä on samana päivänä toiminut samalla tavalla.

Pohjanlahden silakka on edelleen MSC-sertifikaatin piirissä. Kalastuselinkeino päätti kilohailin MSC-sertifikaatin omaehtoisesta pidättämisestä sertifiointilaitoksen (LRQA) käydyn keskustelun perusteella.

– Tilanne on valitettava. Toivomme, että ICES jatkossa panostaa lisää Itämeren kalakantoja koskevien kanta-arvioiden laatuun. Tärkeää on kuitenkin, että Pohjanlahden silakka edelleen on MSC-sertifikaatin piirissä, toteaa Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas. Pohjanlahden silakan sertifikaatti on voimassa 24.12.2023 saakka ja SAKL suunnittelee parasta aikaa uudelleen arvioinnin käynnistämistä. Tästä enemmän muutaman viikon kuluessa.  

Silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastus on saavuttanut 25.6.2018 ensimmäisenä Suomessa MSC:n kestävän kalastuksen sertifikaatin. Suomen Ammattikalastajaliiton (SAKL) hallinnoi jäsentensä puolesta sertifikaattia

Lisätietoja: SAKL ry:n toimitusjohtaja Kim Jordas, 0400 720 690

Katso myös SAKL:n verkkosivujen MSC-osio, linkki https://sakl.fi/msc/  

Lähde: SAKL 16.3.2023