EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto sopi maanantaina vuoden 2024 Itämeren kalastuskiintiöistä Luxemburgissa. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on erittäin tyytyväinen vastuulliseen päätökseen.

”Nyt hyväksytty ratkaisu on parhaan tieteellisen neuvon sekä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ja Suomen tavoitteiden mukainen. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että neuvosto päätti jatkaa silakan kohdennettua kalastusta tieteellisen neuvon mukaisesti.  Päätöksen mukaan lohen kohdennetun kaupallisen kalastuksen jatkaminen Saaristomeren ja Merenkurkun välisellä alueella edellyttää Suomen ja Ruotsin lisäsuojelutoimien arviointia ICES:ssä ja myönteistä tieteellistä neuvoa. Tällä kokonaisratkaisulla on suuri merkitys koko elinkeinokalataloudelle ja suomalaiselle ruokakulttuurille yleisesti”, ministeri Sari Essayah sanoo.

Pohjanlahdella silakkakannan kehitys on viime vuosina ollut laskeva. Luonnonvarakeskukselta on syksyn aikana kuitenkin saatu rohkaisevia tietoja kannan tilasta ja silakoiden kohenevasta kuntokertoimesta. Tässä tilanteessa neuvosto päätti tieteellisen neuvon perusteella pienentää Pohjanlahden silakkakiintiötä 31 prosentilla, jonka lisäksi Suomi ja Ruotsi sitoutuivat sulkemaan troolikalastuksen Selkämeren aluevesillä 25.5. – 30.6.2024 välisenä aikana. Toimenpiteellä pyritään rauhoittamaan silakoiden kutuvaellusaikaa ja luomaan edellytyksiä silakoiden suurelle vuosiluokalle.

Silakan kalastuskiintiötä Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella pienennettiin 43 prosenttia ja kilohailikiintiötä 10 prosenttia. Alueen silakkakanta on heikko, joten lisätoimenpiteenä silakan kutuvaelluksen rauhoittamiseksi kiellettiin silakan ja kilohailin troolikalastus Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella keväällä 2024. Lisäksi sovittiin, että troolikalastus kielletään Itämeren pääaltaalla, Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Ahvenanmerellä kevään aikana kuukaudeksi silakan kutuajan rauhoittamiseksi, samalla tavalla kuin Pohjanlahden alueella.

Pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiötä pienennettiin 15 prosentilla 53 967 loheen.  Sen lisäksi komissio pyytää ICES:lta tieteellistä neuvoa lohenkalastuksen (sekä kaupallisen että vapaa-ajan) lisäsäätelytoimenpiteistä vuonna 2024. Saadun neuvon perusteella komissio antaisi ennen kalastuskauden alkua ehdotuksen, jonka perusteella lohenkalastusta voitaisiin jatkaa Saaristomerellä, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa. Lisäsäätelyllä vahvistettaisiin aikaisin kutuvaellukselle saapuvien arvokkaiden luonnonlohien suojelua. Ruotsi ryhtyy lisäksi alueellisiin toimiin heikon Ljunganjoen lohikannan suojelemiseksi.

”Kokonaisuutena olen erittäin tyytyväinen tähän vastuulliseen ratkaisuun, joka on Suomen tavoitteiden mukainen, mikä kertoo vaikuttamistyömme hyvästä onnistumisesta. Se on tieteellisen neuvon mukainen ja sen avulla tuemme parhaalla tavalla kalakantojen elinvoimaisuutta ja samalla takaamme myös kalastuselinkeinon tulevaisuuden”, ministeri Essayah summaa.

”För oss ålänningar är fisket inte bara ett viktigt område där vi har egen behörighet utan det är också en del av vårt DNA. Det var därför viktigt för mig och landskapsregeringen att vara med under förhandlingarna. Samarbetet med riket har fungerat utmärkt och vi har gått hand i hand genom hela processen. Jag vill tacka både kollegan Essayah och hela det finska förhandlingsteamet för ett mycket gott samarbete”,  konstaterar fiskeriminister Fredrik Karlström.

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. +358 295162458

Kalastusmahdollisuudet Itämerellä vuonna 2024
(Riveillä seuraavat tiedot: Itämeren ao. kalakanta, EU TAC 2023, muutos sekä Suomen kiintiö)

Pohjanlahden silakka: 55 000 tonnia (-31 %), 45 092 tonnia
Pääaltaan silakka: 40 368 tonnia (-43 %), 8 853 tonnia
Läntinen silakka: 788 tonnia (0 %)
Riianlahden silakka: 37 953 tonnia (-17 %)
Kilohaili: 201 703 tonnia (-10 %), 10 379 tonnia
Pääaltaan/Pohjanlahden lohi: 53 967 lohta (-22 %), 13 945 lohta
Suomenlahden lohi: 10 144 lohta (7 %), 9 104 lohta
Itäinen turska: 595 tonnia (0 %), 10 tonnia
Läntinen turska 340 tonnia (-30 %), 3 tonnia
Punakampela: 11 313 tonnia (0 %)

Lähde: MMM tiedote 24.10.2023