Maa- ja metsätalousministeriö järjestää keskustelutilaisuuden toimijakohtaisista saaliskiintiöistä silakan, kilohailin ja lohen kalastuksessa 25.3.2015. Tilaisuus järjestetään Helsingissä hotelli Arthurin juhlasalissa osoitteessa Vuorikatu 19.

Ohjelma

09.00          Rekisteröityminen ja kahvibuffet

09.45          Tilaisuuden avaus, kalatalousneuvos Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto

10.00          Selvitys (luonnos) toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän soveltamisesta Suomessa, neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto

10.40          Kommenttipuheenvuorot á 10 min

–       Toimitusjohtaja Kim Jordas Suomen Ammattikalastajaliitto

–       Mahdolliset muut kommenttipuheenvuorot (vahvistetaan myöhemmin)

–       Keskustelu

12.40          Tilaisuuden päätössanat, Kalatalousneuvos Risto Lampinen

Osallistumisesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan tästä linkistä 19.3.2015 mennessä tai Camilla Vuoristolle (camilla.vuoristo@mmm.fi, puh. 0295162465).

Erityisesti silakkaa, kilohailia ja lohta kalastavien ammattikalastajien toivotaan osallistuvan.

Lähde: MMM 9.3.2015