Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen merialuesuunnitelmaluonnos on valmistunut. Suunnitelmaluonnos on laadittu rannikon maakuntien liittojen toimesta kolmessa osassa:

  1. Suomenlahti: Kymenlaakson ja Uudenmaan liitot;
  2. Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa: Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto;
  3. Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri: Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin liitot.

Rannikon maakuntien liittojen maakuntahallitukset ovat kukin osaltaan päättäneet maankäyttö- ja rakennuslain 67c §:n mukaisesti pyytää luonnoksesta lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy sekä asettaa luonnoksen julkisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Merialuesuunnitelmaluonnos sekä keskeiset valmisteluaineistot ovat nähtävillä 18.5.–17.6.2020 välisen ajan internetissä osoitteessa www.merialuesuunnitelma.fi.

Lausunnot tulee kaikkien suunnitelma-alueiden osalta antaa nähtävilläoloaikana 17.6.2020 mennessä osoitteessa http://meriskenaariot.info/merialuesuunnitelma/lausunto/ julkaistulla lausuntolomakkeella. Mikäli ette voi antaa lausuntoanne sähköisellä lomakkeella, voitte ladata word-lomakkeen samasta osoitteesta ja toimittaa lausunnon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi.

Lähde: Varsinais-Suomen liitto 15.5.2020