Tutkimukseen liittyvät lohien merkinnät tehdään touko–kesäkuussa Selkämerellä Porin-Merikarvian edustalla, Etelä-Perämerellä Luodon edustalla ja Pohjois-Perämerellä. Merkkien palauttamisesta maksetaan kalastajille palkkio.

Euroopan komission asettama poikkeus saaliin purkamisvelvoitteesta koskien Itämeren lohen vapauttamista rysästä umpeutuu vuoden 2020 lopulla. Siksi ponttonirysistä (PU-rysä) vapautettujen lohien tutkiminen on nyt tärkeää. PU-rysistä on tullut käytetyimpiä lohipyydyksiä koko Itämerellä, mutta PU-rysistä vapautettujen lohien eloonjäänti voi poiketa merkittävästi perinteisistä rysistä vapautettujen lohien eloonjäännistä.

”Viimeaikaisten ruotsalaisten tutkimusten perusteella PU-rysästä vapautettujen lohien eloonjäänti on ollut oleellisesti pienempi kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa lohet on vapautettu perinteisistä rysistä”, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Timo Ruokonen.

Uusissa tutkimuksissa on ollut mukana ruotsalaisia kalastajia, joiden käytänteet eivät kaikilta osin vastaa suomalaisten kalastajien toimintatapoja. Nyt käynnistyneellä tutkimuksella täydennetään olemassa olevaa tietoa ottamalla huomioon suomalaisten kalastajien toimintatavat sekä pyynnin alueellinen ja ajallinen jakautuminen.

Vapautettavien lohien eloonjääntiä tutkitaan merkitsemällä PU-rysistä vapautettavia rasvaevällisiä luonnonlohia yksilömerkillä yhteistyössä rannikon rysäkalastajien kanssa. Lohien merkinnät tehdään touko-kesäkuussa Selkämerellä Porin-Merikarvian edustalla, Etelä-Perämerellä Luodon edustalla ja Pohjois-Perämerellä. Työ etenee lohien nousun mukana kohti pohjoista.

”Merkityistä lohista tarkastellaan myös mahdollisia ulkoisia vaurioita. Näitä tietoja kerätään lohien kunnon ja terveydentilan selvittämiseksi yhteistyössä Ruokaviraston kanssa”, Ruokonen kertoo.

Merkitty lohi kannattaa vapauttaa takaisin mereen

Mereltä tai joesta saatujen lohien merkkien palauttamisesta Luonnonvarakeskukselle maksetaan 25 euron palkkio. Merkittyä lohta ei tarvitse ottaa saaliiksi palauttamista varten, sillä palkkio maksetaan myös vapautetuista kaloista, joiden merkkitiedot toimitetaan yhdessä pyyntipaikan ja mahdollisuuksien mukaan valokuvan kera Luonnonvarakeskukselle.

Merkin tietojen lukemisen jälkeen merkitty lohi tulisi suosituksen mukaan vapauttaa, jotta merkittyjen lohien vaellusreitiltä saataisiin mahdollisimman paljon havaintoja. On tärkeää, että sekä kaupalliset kalastajat että vapaa-ajankalastajat toimittavat merkintätietoja, jotta tietoa saadaan mahdollisimman kattavasti sekä meri- että jokialueilta.

Kalamerkkiä palautettaessa on tärkeää ilmoittaa kalasta ainakin pyyntipäivä ja -paikka. Hyödyllisiä tietoja ovat myös pituus, paino ja pyydys. Merkkipalautusilmoitus verkossa riittää, eikä merkkiä silloin tarvitse lähettää postitse.

Merkin voi palauttaa sähköisesti palautuslomakkeella: https://lomakkeet.luke.fi/kalamerkki

Merkin voi palauttaa myös postimaksutta osoitteeseen:

Luonnonvarakeskus
Merkki, 5005751
00003 VASTAUSLÄHETYS

Kuvat: Timo Ruokonen / Luke.

Lisätietoa:

Timo Ruokonen, tutkija, Luonnonvarakeskus, puh. 0295 322 389, sähköposti timo.ruokonen@luke.fi.

Petri Suuronen, ohjelmapäällikkö, Luonnonvarakeskus, puh. 0295 322 068, sähköposti petri.suuronen@luke.fi.

Lähde: Luke 28.5.2020