Miten varmistetaan, että kalastus on kestävää? Miten kalalajit ja kalakannat pidetään monimuotoisina ja elinvoimaisina? Luken vasta julkaisema opaskirja Kalavarojen käyttö ja hoito tarjoaa tietoa ja suosituksia näiden kalastuslain keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

− Kalavarojen käyttö ja hoito on tehty tukemaan kalavarojen ja rapukantojen kestävää käyttöä ja hoitoa. Toivomme, että tietopaketti olisi hyödyksi kalatalousalueille, viranomaisille, osakaskunnille, yksityisille kalavesien omistajille ja kalatalousneuvonnalle sekä kalatalousopetukselle. Monipuolisesta sisällöstä löytyy luettavaa myös kalastajille, kalastuksen harrastajille ja muille kala-asioista kiinnostuneille kansalaisille, Luken erikoistutkija Matti Salminen kertoo.

Kalastuslaki edellyttää, että kalavarojen käyttö ja hoito järjestetään parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen. Sen jälkeen, kun oppaan ensimmäinen versio vuonna 2002 julkaistiin, on saatu runsaasti uutta tutkimustietoa ja kokemusta:

− Nyt tiedetään paljon enemmän muun muassa luontaisen lisääntymisen merkityksestä kalakantojen monimuotoisuuden ja tuottavuuden turvaamisessa, kalastuksen evolutiivisista vaikutuksista, kalateiden rakentamisesta, vesistökunnostuksen menetelmistä, menestyvien istukkaiden tuottamisesta, rannikkolajien kutualueista ja vieraslajien vaikutuksista, Salminen tiivistää.

Oppaasta tukea kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimiseen

Vuodenvaihteessa toimintansa aloittaa 118 kalatalousaluetta. Kunkin kalatalousalueen on laadittava alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotus, joka toimitetaan ELY-keskukseen hyväksyttäväksi.

− Kalavarojen käyttö ja hoito on saatavissa kestävälle pohjalle jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen avulla. Käyttö- ja hoitosuunnitelma on siinä keskeinen työkalu. Yhtä oikeaa reseptiä ei ole, sillä alueet ja vesistöt ovat erilaisia. Toivommekin, että kukin käyttäjä löytää uudesta oppaasta juuri omaan tilanteeseensa soveltuvan tiedon. Mukana on myös rapukantojen hoito, jota koskevat säännökset ja periaatteet ovat muuttuneet oleellisesti, Salminen esittelee oppaan monipuolista antia.

Kalavarojen käyttö ja hoito ilmestyy nyt verkkojulkaisuna ja myöhemmin painotuotteena.

Kalavarojen käyttö ja hoito, A-osa
Kalavarojen käyttö ja hoito, B-osa

Ruotsinkielinen versio julkaistaan syksyllä 2019.

Lähde: Luke 14.12.2018