Hallitus mm:

– hyväksyi vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Hallitus hyväksyi esityksen vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä esityksen vuoden 2014 jäsenmaksuiksi. Hallitus päätti esittää edellä mainitut asiakirjat vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

– käsitteli alustava esitystä (pääkohdat) liiton strategiaksi vuosille 2014-2020. Käsittely jatkuu Porin vuosikokouksessa ja lopullinen päätös tehdään syksyllä 2013. 

– keskusteli liiton ja tutkimuksen välisestä yhteistyöstä ja päätti yhteisseminaarin järjestämisestä elokuussa 2013 hallituksen kesäkokouksen yhteydessä

– merkitsi tiedoksi liiton työlistalla olevat asiat vuoden 2013 aikana sekä ”Kalatalouden edistäminen” -hankkeen ja ”Luonnonkalaa – laadukasta lähikalaa” -hankkeen tilanteen

– sai tilannetiedotuksen ajankohtaisista asioista. Esillä olivat muun muassa kalastuslain kokonaisuudistus, kalastustilanne, kalastusvakuutus, YKP-tilanne, EMKR-tilanne, siika- ja lohityöryhmät sekä kalastusoikeusjärjestelmät