Euroopan komissio esittää, että silakan kohdennettu kalastus kielletään Suomen lähivesillä. Lohen kalastus kiellettäisiin Ahvenanmaan–Merenkurkun välillä. Esitys romahduttaisi Suomen merikalastuksen.

Euroopan komissio on kieltämässä silakan kohdennetun kalastuksen Suomessa kokonaan.

Komissio antoi maanantaina esityksensä ensi vuoden kalastuskiintiöiksi Itämerellä.

Silakalle annettaisiin vain pieni kiintiö kilohailin kalastuksen ohessa saatavia sivusaaliita varten, kerrotaan Kalatalouden keskusliiton tiedotteessa.

– Shokki ja katastrofi, kuvailee ajatuksiaan Suomen ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas.

Esitystä perustellaan silakan kutukantojen pienenemisellä raja-arvojen alapuolelle sekä silakoiden pienellä yksilökoolla.

Komissio otti esityksessään huomattavasti tiukemman linjan kuin kansainvälisen merentutkimusneuvoston tutkijat. He esittivät silakan kalastukseen ensi vuodelle vain 20–40 prosentin kiintiöleikkauksia.

– Näin raju esitys on yllätys. Tiesimme, että kiintiöt ovat alenemassa, mutta että komissio meni näin pitkälle, se on täysin katastrofaalinen asia, Jordas sanoo.

Ei enää silakkaa ruokapöytiin?

Suomen silakkasaalis vuonna 2022 oli 68 miljoonaa kiloa ja arvo kalastajahinnoin laskettuna 15,5 miljoonaa euroa.

Kalatalouden keskusliitto pitää Euroopan komission esityksiä kalastuksen rajoittamisesta rajusti ylimitoitettuina pyydettävien kalakantojen tilaan verrattuna. Liiton mukaan esitykset perustuvat silakan koon osalta osin vanhentuneeseen tietoon.

Ammattikalastajaliiton mukaan esitys tarkoittaisi toteutuessaan yksinkertaisesti sitä, ettei silakkaa olisi enää ruokapöytiin tarjolla.

– Se merkitsee sitä, että silakkaa ei ole markkinoilla, kalastajat ovat laiturissa ja jalostusteollisuus on toimettomana, Kim Jordas sanoo.

Myös lohen kalastukseen rajoituksia

Lohen osalta kalastusta säädellään Itämerellä kahdella eri kiintiöllä.

Pohjanlahden osalta komissio esittää tämänvuotisten kalastusrajoitusten ulottamista pohjoiseen niin, että lohta saisi ensi vuonna kalastaa vain Perämeren alueella. Tätä lohikiintiötä leikattaisiin samalla 15 prosenttia.

Suomenlahdella lohenkalastus saisi jatkua. Kiintiöön esitetään jopa pientä lisäystä, vaikka kiintiötä ei ole saatu tähänkään asti pyydettyä täyteen.

Kalatalouden keskusliitto sanoo, että esitykset tarkoittaisivat toteutuessaan sekä rannikko- että avomerikalastuksen sekä näihin liittyvän kalakaupan ja jalostuksen alasajoa pitkin rannikkoa. Erityisesti vaikutusta olisi Suomen tärkeimmillä kalastusalueilla Ahvenanmaan ja Merenkurkun välillä.

Ammattikalastajien Kim Jordas puolestaan kuvailee esitystä hyvin rajuksi paketiksi, jolla on vaikutusta silakan ja lohen lisäksi muidenkin lajien kalastukseen.

– Lohen kalastajat kalastavat lohta ainoastaan osan vuotta ja muina aikoina muita lajeja. Kun lohi on ollut tukipilari, voi käydä niin, että myös muu kalastus jää pois eikä toimintaa ole mahdollista jatkaa, Jordas sanoo.

Kalastuskiintiöistä päätetään EU:n ministerineuvostossa lokakuun loppupuolella. Esitys koskee vuotta 2024, eikä sen jälkeisestä ajasta ole tietoa.

– Tulevaisuutta ei pysty arvioimaan. Se on yrittäjien kannalta pahin tilanne. Ei ole mitään tietoa, milloin saadaan toiminta käyntiin. Tilanne on kestämätön.

Lähde: Yle 29.8.2023