Elektroniska loggböcker (E-logbook) tas i bruk på fartygen från och med 1.1.2015.

Jord- och skogsbruksministeriet låter installera en ny arbetsstation samt nödvändig programvara på de fartyg som berörs av det elektroniska loggbokssystemet före årets slut.

JSM sänder ett brev om saken till fiskefartygens ägare de närmaste dagarna och det är skäl att noggrant bekanta sig med brevet. Brevet innehåller mera detaljerade direktiv. Man kommer överens om en tidtabell för installationerna skilt för varje fartyg.

Förbundet uppmanar fiskarna till flexibilitet beträffande installationerna så att arbetet kan utföras före årets slut.

Källa: JSM 18.11.2014