Förbundsstyrelsens traditionella sommarmöte hålls denna gång 16-17.8.2019 i Helsingfors

På ärendelistan bland annat följande:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 1/2019
 4. Styrelsens konstituering
 5. Fiskekvoterna 2020 och förbud mot riktat fiske efter torsk 2019
 6. Regeringen Rinnes regeringsprogram, punkter som berör fiske
 7. Ärenden som berör säl
 8. Nationella skarvarbetsgruppen
 9. EHFF 2021-27, förordning och beredning av Finlands operativa program
 10. Storleks- och produktklassificering av färsk siklöja
 11. MSC-certifiering, första mellanutvärderingen
 12. TUKALA -projektet
 13. FYFF:s strategi för branschen, ”Fiskerinäring 2030”
 14. Organisationens tillstånd 2019
  • den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2019, medlemssituationen och -avgifter 2019, medlemsenkät
  • projektsituationen
  • arbetsprogram hösten 2019
  • förbundets jubileumsår 2020
 15. Övriga aktuella frågor – lägesöversikt
 16. Övriga ärenden
 17. Mötets avslutande

För ytterligare uppgifter: Styrelsens ordförande Olavi Sahlstén, tel. 0400-227 448, eller vd Kim Jordas, tel. 0400-720 690