Ympäristövaliokunnan mietintö Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta on valmistunut 22.11.2022.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että muovia sisältävät kalastusvälineet sisällytetään jätelain 46 §:n 1 momentin mukaisen erilliskeräystä edellyttävän tuottajavastuun piirin SUP-direktiiviin 8 artiklan täytäntöön panemiseksi.

Valiokunnan mietintö sisältää eräitä muutoksia hallituksen esitykseen.

Ympäristövaliokunnan mietintö PDF

Lähde: Eduskunta 22.11.2022