Ympäristöministeriön valmistelema hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristösuojelulain muuttamisesta on ollut lausunnolla 17.2. asti. Esitys on osa EU:n niin kutsutun SUP-direktiivin kansallista toimeenpanoa.  Direktiivi velvoittaa järjestämään kalastusvälineiden jätehuollon ns. tuottajavastuumallilla. Tämä tarkoittaa, että kalastus- sekä vesiviljelyvälineiden valmistajien ja maahantuojien eli tuottajien tulee järjestää Suomen markkinoille saatettujen kalastusvälineiden jätehuolto (erilliskeräys ja kuljetus), tiedottaa siitä sekä raportoida viranomaiselle. Tämän hoitamiseksi he perustavat tuottajayhteisön tai tuottajayhteisöjä.

Ympäristöministeriön valmistelemassa lakiesityksessä SUP-direktiivin soveltamisalaa esitetään kansallisesti laajennettavaksi merialueen kaupallisesta kalastuksesta myös sisävesiä ja vapaa-ajan kalastusta koskevaksi.

  • Ympäristöministeriön malli hyvin laajasta ja tiheästä keräilyverkostosta on järjetön ja hyvin kallis. Ympäristöministeriön laskelmat eivät alkuunkaan vakuuta ja eivät vastaa todellisia kustannuksia. Kalliin ja tehottoman järjestelmän perustaminen vaikuttaisi sekä kotimaisten pyydysvalmistajien talouteen ja mahdollisuuksiin jatkaa toimintaansa että kalastusyritysten ja koko kotimaisen kalatuotannon toimintamahdollisuuksiin, Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas toteaa.

Kalatalousalan lausunnot ympäristöministeriön esityksestä ovat hyvin kriittisiä. SAKL:n mielestä tuottajayhteisön on kustannusten hillitsemiseksi saatava itse suunnitella kaupallisten pyydysten jätehuolto (erilliskeräys ja kuljetus). Tuottajayhteisö vastaa kustannuksista ja myös käytännön toimeenpano on oltava samoissa käsissä.

Ympäristöministeriön esitys ja kaikki lausunnot (myös SAKL:n) linkissä https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=9b865e2d-a33e-4f22-b6fe-6f2554aad170

Lähde: SAKL 22.2.2022