Ympäristöministeriö (YM) on 10.6 asettanut pyöriäistyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on päivittää vuona 2006 laadittu toimenpide-ehdotus ”Pyöriäinen Suomessa: Ehdotus toimenpiteistä pyöriäisen suojelemiseksi Suomessa. Pyöriäistyöryhmän mietintö.”

Työryhmän puheenjohtajana toimii YM:n neuvotteleva virkamies Penina Blankett ja ammattikalastuksen edustajana SAKL:n Kim Jordas.

Lähde: YM 10.6.2014