Ett område på närmare 20 000 hektar har anslutits till Skärgårdshavets nationalpark. Ändringen påverkar fiske och jakt i områden som hör till Kimitoön och Pargas. I fortsättning krävs särskilt tillstånd för dessa aktiviteter.

På statens allmänna vattenområden har fritidsfiskare kunnat fiska med fångstredskap eller konstgjorda beten, om de betalat fiskevårdsavgiften. Personer under 18 år och över 65 år gamla har fått fiska avgiftsfritt.

Fiskare får fiska i nationalparken även efter ändringen. I fortsättningen kan fritidsfiskare skaffa tillstånd för redskapsfiske eller spöfiske. Lokala invånare eller stugägare i området kan köpa tillstånd för redskapsfiske.

Fiske med ett enda spö kräver inte heller i fortsättningen något tillstånd: 18–64 åriga får fiska då de betalat fiskevårdsavgiften, för andra åldersgrupper är fisket avgiftsfritt. Pilkfiske, mete och fiske med strömmingshäckla är också avgiftsfritt i havsområdet som blivit en del av nationalparken.

Yrkesfisket blir tillståndspliktigt. Fortstyrelsen tillfogar havsområdena i fråga till nuvarande tillstånd för yrkesfiskare i Skärgårdshavet.

I Skärgårdshavets nationalpark kan jakttillstånd endast sökas av medborgare som bor permanent i byarna i parkens samarbetsområde.

Källa: Forststyrelsen 28.12.2018