Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken har 28.12.2013 publicerats i EU:s officiella tidning, länkhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0022:0061:SV:PDF

Också Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter har publicerats samma dag, länk http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0001:0021:SV:PDF

Förordningarna träder i kraft 1.1.2014