Uudenmaan ELY-keskus on 24.6.2019 antanut yhteysviranomaisen lausunnon Suomen ja Viron välisestä rautatietunnelihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Finest Bay Area Development Oy suunnittelee noin 100 kilometriä pitkän merenalaisen rautatietunnelin rakentamista Suomen ja Viron välille. Hankkeen tavoitteena on palvella sekä henkilö- että rahtiliikennettä ja lyhentää maiden välistä matkustusaikaa. Hankkeessa suunnitellaan lisäksi kahta Suomen aluevesille sijoittuvaa keinosaarta, joista isommassa myös kiinteistökehitys olisi mahdollista.

Tunnelin rakentaminen kestää arviolta 5-9 vuotta. Se rakennetaan sekä massiivisilla louhintakoneilla (TBM-menetelmä) että perinteisellä poraus-räjäytys-louhintamenetelmällä. Tunnelia on tarkoitus rakentaa samanaikaisesti useasta eri lähtöpisteestä. Ratatunnelilinjaus kulkee merialueella yli 100 metrin ja mantereellakin kymmenien metrien syvyydessä. Rakentamisesta syntyy merkittävä määrä, arviolta 70-80 miljoonaa m3 louhetta, josta suurin osa käytetään Suomen aluevesille sijoittuvan uuden saaren rakentamiseen. Louhetta on mahdollista hyödyntää myös muissa rakennushankkeissa.

Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvan alueen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia Uudenmaan alueella, Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä Viron talousvyöhykkeen rajaan saakka. Viron alueella reitti kulkee Viron talousvyöhykkeellä, aluevesillä ja Tallinnan sekä Viimsin alueilla Harjun maakunnassa. Viroon sijoittuvan reitin osalta Viro toteuttaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Molemmissa maissa arvioidaan lisäksi rajat ylittävät vaikutukset.

SAKL on myös antanut lausuntonsa arviointiohjelmasta.

PDF Yhteysviranomaisen lausunto

Lähde: Uudenmaan ELY-keskus 24.6.2019