Sikfisket kan helt slås ut om de stora butikskedjorna följer rekommendationerna.

Harry Snygg i Iskmo och många andra yrkesfiskare går en osäker framtid till mötes.

I sin nya fiskguide har världsnaturfonden WWF satt upp rött ljus för bland annat Östersjölax och vandringssik, vilket betyder att konsumenterna ska undvika att äta dem. De stora butikskedjorna planerar att följa rekommendationen.

De uppköpare som levererar till butikskedjorna har redan varslatfiskarna om att de troligen inte vill ha sik och vildlax i sommar.

Det är nämligen svårt att skilja halvvuxen vandringssik från havslekande sik i fångsterna. Så slutaraffärerna ta emot den ena sorten tackar de också nej till den andra.

Det skulle vara ett dråpslag för det österbottniska kustfisket.

– Det skulle vara grymt att inte få fara ut i vår, och att inte få arbeta. Vem kompenserar yrkesfiskarna om sik- och laxfisket faller bort, frågar Harry Snygg.

Han hoppas att butiksjättarna ska tänka om. I dag börjar Finlands yrkesfiskarförbund förhandla med dem.

Källa: Vasabladet 28.3.2012