Riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP) vill förkorta fredningstiden för jakt på gråsäl med två månader för att förbättra yrkesfiskets förutsättningar.

I ett skriftligt spörsmål till regeringen säger Wallin att det inhemska kustfisket är i kris. Det här beror delvis på att gråsälarna förstör bragder och skrämmer i väg fiskar.

– Detta har bidragit till att endast sju procent av den inhemska fiskkonsumtionen är inhemsk vildfisk. I dag infaller fredningstiden för gråsäl mellan den 1 januari och den 15 april, vilket har inneburit att endast en bråkdel av Finlands jaktkvot om 1.050 gråsälar har utnyttjats. En delorsak till detta är att traditionell isjakt inte har varit nöjlig, säger Wallin.

Han konstaterar att det 2000 fanns cirka 10.000 gråsälar i Östersjön. I fjol var de cirka 40.000.

– Denna kraftiga ökning av gråsälsstammen i Östersjön har negativa effekter för den ekologiska balansen. Därför är en förkortning av fredningstiden så att den infaller mellan den 1 februari och 15 mars motiverad, anser Wallin.

Han tillägger att en förkortning de facto också har stöd i regeringsprogrammet som uttrycker en politisk strävan att trygga yrkesfisket och främja konsumtionen av inhemsk fisk.

Regeringen bör besvara spörsmålet inom tre veckor.

Källa: FNB/ Vasabladet 20.3.2013