Metsähallitus huolehtii valtion kalastusmaksujen keräämisestä 1.1.2015 alkaen

Maa- ja metsätalousministeriö on valtuuttanut Metsähallituksen luontopalvelut (Metsähallitus) huolehtimaan 1.1.2015 alkaen kalastuslain 88 §:ssä tarkoitettujen valtion kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksujen keräämisestä. Tehtävään sisältyy myös maksujen markkinointi, maksujen keräämiseen liittyvä asiakaspalvelu, virheellisten maksusuoritusten palautukset sekä maksujen keräämisessä apuna käytettävästä asiamiesjärjestelmästä huolehtiminen.

Kalastuksenhoito- ja viehekalastusmakujen tilinumerot ja summat pysyvät ennallaan. Muutoksia ei ole myöskään tulossa maksutapoihin, joten maksut voi edelleen suorittaa kuten ennen. Ainostaan maa- ja metsätalousministeriön verkkokauppa on korvattu Metsähallituksen eraluvat.fi -verkkokaupalla.

Muutoksen yhteydessä asiakasneuvonta siirtyy Metsähallituksen erälupien palvelunumeroon 020 69 2424.

Luonnonvarakeskus aloittaa toimintansa

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastotuotanto yhdistyvät Luonnonvarakeskukseksi, joka aloittaa toimintansa 1.1.2015. Luonnonvarakeskuksesta (Luke) tulee Suomen toiseksi suurin valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 1 700 henkilöä. Luonnonvarakeskuksen muodostamisen tavoitteena on vahvistaa ruokaan ja uusiutuviin luonnonvaroihin liittyvää tutkimusta ja asiantuntemusta, joita tarvitaan tulevaisuuden biotalouden ja siihen perustuvan hyvinvoinnin rakentamiseen.

Lue lisää: http://www.luonnonvarakeskus.fi

Lähde: MMM 31.12.2014