Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla vuodenvaihteen muutoksia ovat mm. Metsähallituksen vapakalastusluvan muuttuminen maksuttomaksi alle 15-vuotiaille. Lisäksi kalastonhoitomaksu kohoaa.

Metsähallituksen vapakalastuslupa maksuttomaksi alle 15-vuotiaille

Vuoden alusta lähtien alle 15-vuotiaalle myönnettävä Metsähallituksen vapakalastuslupa viehekalastukseen on pääsääntöisesti maksuton. Maksuttomuus ei koske Teno- ja Näätämöjoen vesistön, Tuulomajoen ja Paatsjoen vesistöjen tai Tornion- ja Ounasjoen vesistöjen lohen ja taimenen nousualueille myönnettäviä lupia eikä eräitä muita erityiskohteisiin myönnettäviä lupia. Uudistuksella halutaan kannustaa nuoria liikkumaan luonnossa sekä tutustumaan metsästykseen ja kalastukseen harrastuksina.

Metsähallituksen kalastuspaikat vaativat yleensä kalastonhoitomaksun lisäksi erillisen kalastusluvan, koska ne ovat vaelluskalavesien virta- ja koskipaikkoja tai rauhoitettuja erityisalueita.

Lue lisää: Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 14.12.2017

Kalastonhoitomaksu nousee vuoden alussa

Vuoden 2018 alussa kalastonhoitomaksulla on uudet hinnat. Koko kalenterivuoden kalastonhoitomaksu nousee 45 euroon, seitsemän vuorokauden maksu 15 euroon ja yhden vuorokauden maksu kuuteen euroon. Lisäksi talousarvion valmistelun lähtökohdaksi otetaan myytyjen kalastonhoitomaksujen kappalemäärät.

Suomessa kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos kalastaja on iältään 18–64-vuotias ja hän kalastaa muutoin kuin onkimalla, pilkkimällä tai silakkalitkalla.

Lue lisää: Tiedote 11.12.2017

Lähde: MMM tiedote 20.12.2017