Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla astuu vuodenvaihteessa voimaan mm. uusi kalastuslaki sekä laki haitallisten vieraslajien hallitsemiseksi.

Kalastuslaki voimaan

Uusi kalastuslaki tulee voimaan 1. tammikuuta 2016. Lain tavoitteena on turvata kalojen luontainen lisääntyminen ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Jatkossa kalastuksen säätely on keskeinen väline kalakantojen hoidossa, ja kalavarojen käyttö ja hoito perustuvat entistä enemmän kalakannoista ja kalastuksesta kerättävään tietoon.

Kalastuksen harrastajalle näkyvin muutos on lupajärjestelmän yksinkertaistuminen. Uudessa kalastonhoitomaksussa yhdistyvät aiemmat kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehelupa. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja kattaa lähes koko Suomen.

Lisätietoja:
http://mmm.fi/kalastuslaki
Yhdellä kalastusmaksulla voi jatkossa kalastaa koko Suomessa (Metsähallituksen tiedote 9.11.2015):

EU:n vieraslajilista ja uusi laki haitallisten vieraslajien hallitsemiseksi

EU:n vieraslajiluettelo rajoituksineen tulee voimaan alkuvuodesta 2016. Luetteloon sisältyy viisi Suomen luonnossa esiintyvää vieraslajia: kasveista persianjättiputki, armenianjättiputki ja keltamajavankaali sekä selkärangattomista täplärapu ja villasaksirapu. Luettelon sisältämien lajien maahantuonti, myynti, kasvatus, käyttö ja ympäristöön päästäminen on EU:ssa kielletty.

Haitallisten vieraslajien torjuntaa edistävä kansallinen lakiehdotus on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Vieraslajilaki antaa mahdollisuuden nimetä myös kansallisesti haitallisia vieraslajeja, joista voi aiheutua vahinkoa erityisesti Suomen oloissa.

Lisätietoja:
EU:lta luettelo torjuttavista vieraslajeista – myös Suomeen uusi laki riskien hallitsemiseksi (MMM:n tiedote 7.12.2015)

Maaseutupolitiikan ja saaristoasiain koordinaatio maa- ja metsätalousministeriöön

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) ja saaristoasiain neuvottelukunnan tehtävien siirto työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) maa- ja metsätalousministeriöön (MMM) toteutuu 1.1.206. MMM huolehtii siirron myötä myös valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden hallinnoinnista sekä Suomen kylätoiminta ry:n valtionavusta. Siirron yhteydessä TEM:n alueosastolta siirtyy kolme henkilöä maa- ja metsätalousministeriöön.

Maaseudun kehittämisen merkittävimmät rahalliset resurssit ovat EU:n osarahoittamassa maaseudun kehittämisohjelmassa, jota hallinnoi maa- ja metsätalousministeriö. Kansallisen maaseutupolitiikan siirto maa- ja metsätalousministeriöön merkitsee nyt paluuta EU:n maaseudun kehittämisen yhteyteen, mikä vahvistaa EU-rahoitteisen toiminnan ja kansallisen toiminnan entistä vahvempaa synergiaa. Aluepolitiikan kokonaisavastuu sekä kaupunkipolitiikan koordinaatiotehtävät säilyvät työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lisätietoja:
Maaseutupolitiikan ja saaristoasiain koordinaatio MMM:öön 1.1.2016 alkaen (MMM:n uutinen 16.12.2015)

Lähde: MMM 18.12.2015