Vuodenvaihteessa 2022-2023 astuvat voimaan kalenterivuoden ja seitsemän vuorokauden kalastonhoitomaksujen sekä täysi-ikäisten riistanhoitomaksun korotukset. Alle 18-vuotiaiden riistanhoitomaksu laskee.

Kalenterivuoden ja seitsemän vuorokauden kalastonhoitomaksut nousevat 

Kalenterivuoden kalastusmaksu nousee 47 euroon (aiemmin 45 euroa), seitsemän vuorokauden maksu 16 euroon (aiemmin 15 euroa) ja vuorokauden maksu säilyy 6 eurossa. Uudet hinnat koskevat vuosia 2023-2027.

Kalastonhoitomaksujen hintojen muutos pohjautuu kalastuslakiin sisältyvään ehtoon, jonka mukaan kalastonhoitomaksun suuruus on tarkistettava viisivuotiskausittain valtioneuvoston asetuksella rahan arvon muutosta vastaavasti. Maksun suuruus tulee pyöristää lähimpään täyteen euroon. Seuraavalle viisivuotiskaudelle tehty hinnankorotus perustuu elinkustannusindeksin muutokseen.

Kalastonhoitomaksun tulee maksaa 18–64-vuotias kalastaja, joka kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa (toisinaan tarvitaan lisäksi vesialueen omistajan lupa). Kertyneillä kalastonhoitomaksuvaroilla muun muassa hoidetaan kalavesiä ja kalakantoja, valvotaan kalastusta ja neuvotaan kalastajia. 

Riistanhoitomaksua korotetaan

Riistanhoitomaksua korotetaan 39 eurosta 43 euroon. Alle 18-vuotiaiden osalta maksu kuitenkin alenee 20 eurosta 10 euroon. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2023 mutta koskee metsästysvuoden 2023-2024 riistanhoitomaksua.

Riistanhoitomaksun korotuksesta kertyvillä varoilla kehitettäisiin riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjausta ja ammattimaistamista sekä turvattaisiin Suomen riistakeskuksen toimintaedellytyksiä. Varoja ohjattaisiin myös kansainväliseen vaikuttamiseen, johon ei tähän mennessä ole ollut riittävästi resursseja. Lisäksi varoilla katettaisiin Suomen riistakeskuksen rahoitusvajetta. 

Lähde: MMM 20.12.2022