Vuotta 2011 koskevat ammattikalastuksen hyljesietopalkkiot ovat haettavissa. Palkkion hakuaika on 23.4. – 21.5.2012.

Sietopalkkiojärjestelmän periaatteet säilyvät ennallaan. Muistutamme, että palkkion maksamisen edellytyksenä on osallistuminen hyljekoulutukseen. Vuonna 2011 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos toteutti yhteistyössä Kalatalouden Keskusliiton ja sen maakunnallisten jäsenjärjestöjen sekä Suomen ammattikalastajaliiton kanssa koulutuskierroksen koko rannikon alueella. Koulutus keskittyi hylkeistä ja hyljevahinkojen torjumisesta saatuihin käytännön kokemuksiin. Vuonna 2012 järjestetään tarpeen vaatiessa hyljekoulutustilaisuus. Koulutus ja sen yhteydessä jaettava materiaali on ilmaista. Osallistumisesta aiheutuvia matka- ja muita kustannuksia ei korvata.

Sietopalkkion laskentaa koskeva ohjeistus ja lomakkeet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilta (http://www.mmm.fi) ja niitä on saatavissa myös ELY-keskuksista. Linkit on myös (helpommin) liiton verkkosivuilla Ajankohtaista –osiossa.

Määrärahaa tämän vuoden hyljesietopalkkioiden maksamiseen on käytettävissä yhteensä 1,425 miljoonaa euroa.

Viranomaiset tekevät vuosittain otannan, jonka perusteella kalastajien ilmoittamat saalis- ja kirjanpitotiedot tarkastetaan paikan päällä alkuperäisistä asiakirjoista.

Lähde: MMM 27.4.2012