Kalenterivuoden 2022 kalastonhoitomaksu tulee myyntiin 2.11.2021. Kalastonhoitomaksun voi lunastaa Metsähallituksen myyntikanavista tai R-kioskeista kautta maan.

Kalastonhoitomaksun voi ostaa Metsähallituksen verkkokaupasta osoitteesta Eraluvat.fi, Eräluvat-sovelluksella, palvelunumerosta 020 69 2424, Metsähallituksen luontokeskuksista, R-kioskeista ja muista paikallisista sopimusmyyntipisteistä. Kalastonhoitomaksun hinta pysyy ennallaan, 45 € / kalenterivuosi, 15 € / 7 vrk ja 6 € / 1 vrk.

Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen kalastuslupa, mutta sen voi lunastaa myös toiselle henkilölle. Oston yhteydessä tulee ilmoittaa luvanhaltijan nimi, osoite ja syntymäaika.

Kaikille luvanhaltijoille, joille on lunastettu koko kalenterivuoden 2022 kalastonhoitomaksu ensimmäisen myyntivuorokauden eli 2.11.2021 aikana, tullaan postittamaan laminoitu kalastuskortti ennen joulua.

Kalastonhoitomaksu tulee kalastuslain mukaan maksaa, jos on 18–64-vuotias ja ravustaa tai kalastaa muulla tavoin kuin pilkkimällä, onkimalla tai silakkaa litkaamalla. Pelkkä kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja vieheellä vesissä, joissa kalastusta ei ole rajoitettu. Useammalla vavalla ja yhdelläkin pyydyksellä kalastamiseen vaaditaan lisäksi vesialueen omistajan lupa. Lupa vaaditaan myös kalastonhoitomaksusta ikänsä puolesta vapautetuilta.

Kalastaessa tulee olla mukana joko paperinen tai sähköinen todiste kalastonhoitomaksun suorittamisesta, esimerkiksi kalastuskortti, maksukuitti tai Eräluvat-sovellus. Kalastajan on varauduttava osoittamaan myös henkilöllisyytensä. Myös ne kalastajat, joiden ei ikänsä puolesta tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua, on pyydettäessä todistettava ikänsä valvojalle.

Kalastonhoitomaksut kerää Metsähallitus, joka tilittää varat maa- ja metsätalousministeriölle. Maa- ja metsätalousministeriö ja ELY-keskukset myöntävät varoja kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon, kalastuksenvalvontaan, kalastusharrastuksen edistämiseen, kalatalousalan neuvontapalveluihin, kalatalousalueiden toimintaan sekä omistajakorvauksiin.

Kalenterivuoden 2021 kalastonhoitomaksu on myynnissä 10.12.2021 asti, jonka jälkeen kuluvalle vuodelle voi edelleen lunastaa vuorokauden ja seitsemän vuorokauden kalastonhoitomaksuja.

Lue lisää eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu

Lähde: Metsähallitus 28.10.2021