Vuoden 2021 kiintiöasetus on julkaistu Euroopan virallisessa lehdessä.

Suomeksi

Neuvoston asetus (EU) 2020/1579 eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021, länk https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1579&from=EN

På svenska

Rådets förordning om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön,

linkki https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1579&from=EN

Lähde: EU:n virallinen lehti 30.10.2020