Kalatalousrahaston hallinnointi on ollut palveluhenkistä ja monia ohjelman tavoitteita on onnistuttu edistämään. Eri hallinnonalojen yhteistyötä edellyttäviä tavoitteita ei ole saavutettu riittävästi.

Kalataloushallinnon ja kalatalouspolitiikan toimivuutta selvitettiin syksyllä 2020. Kysely liittyi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman arviointiin. Kysely lähetettiin kalatalouden yrittäjille, sidosryhmille ja hallinnolle viime syksynä neljännen kerran. Kyselyyn saatiin yli 260 vastausta ja lähes kaksi kolmasosaa vastaajista oli yrittäjiä. Vastanneita oli yhtä paljon kuin edellisvuonna. 

Toimintaohjelman toteutus on loppuvaiheessa. Kyselyn tuloksista näkyi, että kalataloushallinto on onnistunut parantamaan toimintatapojaan ja edistämään monia toimintaohjelman tavoitteita. Sisävesikalastajat ovat muita kalastajaryhmiä tyytyväisempiä ohjelman saavutuksiin. Mutta hankalimpia, eri hallinnonalojen tuloksellista yhteistyötä edellyttäviä ongelmia ei ole pystytty ratkaisemaan. Merialueen kalastajat ja vesiviljelijät ovat edelleen tyytymättömiä petoeläinvahinkojen vähentämistoimenpiteisiin. Lisäksi monet jalostajat kaipaavat kalayritysten kilpailuasemaa parantavia toimia.

Kalatalouden innovaatio-ohjelmat käynnistyivät vuonna 2017. Osa yrityksistä pitää ohjelmia tuloksellisina, etenkin monen vesiviljely- ja jalostusalan yrittäjän mielestä ohjelmat ovat saavuttaneet hyödyllisiä tuloksia. Innovaatio-ohjelmien viestintää on syytä lisätä, sillä se on jäänyt riittämättömäksi.

Koronapandemia on vähentänyt monen kalatalouden yrityksen liikevaihtoa ja lisännyt toiminnan kustannuksia. 

Hallintokyselyn tulokset (ilman avoimia vastauksia) ovat meri- ja kalatalousverkoston sivuilla. (pdf)

Hallintokyselyn tulokset (sisältäen avoimet vastaukset) ovat meri- ja kalatalousverkoston sivuilla (pdf)

Lähde: Luke 26.4.2021