ELY-keskus avaa vuoden 2018 toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden sekä ei-siirrettävän käyttöoikeuden haun ajalle 1.10. – 17.11.2017 klo 16:15 mennessä.
 
Niille siirrettävän käyttöoikeuden haltijoille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ELYkeskukselle, hakulomake lähetetään sähköisesti ja muille kirjeenä.
 
On erittäin tärkeää että hakuaikaa noudatetaan ja että vuoden 2017 kiintiömaksu on suoritettu ajallaan.
 
ELY-keskus tekee vuoden 2018 kiintiöpäätökset troolikalastukseen marras-joulukuun aikana ja silakan rysäkalastukseen sekä lohenkalastukseen alkuvuonna 2018.
 
Ei-siirrettävän käyttöoikeuden haku koskee silakan rysäkalastusta sekä lohenkalastusta ja on mahdollinen vain ryhmän I aloitteleville kaupallisille kalastajille. Tätä koskevan toimijakohtaisen kalastuskiintiön 2018 haku tapahtuu samalla lomakkeella kuin ei-siirrettävän käyttöoikeuden haku. Päätökset ei-siirrettävistä käyttöoikeuksista tehdään marraskuussa.
 
Hakulomake ei-siirrettävän käyttöoikeuden ja sen perusteella myönnettävän kalastuskiintiön hakemiseen on saatavilla osoitteesta:www.merijakalatalous.fi/ajankohtaista/2018-kalastuskiintiot tai pyynnöstä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.
 
Hakulomakkeet toimitetaan sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen: Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku
 
Lisätietoja:
Kalastusmestari Aki Koskinen, puh. 0295 023 025  aki.koskinen@ely-keskus.fi   
Kalastusmestari Lars Sundqvist p. 0295 028 628 lars.sundqvist@ely-keskus.fi
 
Lähde: VARELY 27.9.2017