EU:n kalastusneuvosto pääsi 13.10.2014 poliittiseen yhteisymmärrykseen Itämeren kiintiöistä vuodeksi 2015.

Turska läntinen (osa-alueet 22-24): 15 900 tonnia (-6,7 %), Suomi 136 tonnia

Turska itäinen (osa-alueet 25-32): 51 429 tonnia (-22 %), Suomi 904 tonnia

Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): 163 451 tonnia (+45 %), Suomi 35 845 tonnia

Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): 158 470 tonnia (+15 %), Suomi 129 924 tonnia

Kilohaili: 213 581 tonnia (-11 %), Suomi 11 029 tonnia

Lohi pääallas ja Pohjanlahti: 95 928 kpl (-10 %), Suomi 24 787 kpl

Lohi Suomenlahti: 13 106 kpl (+/- 0 %), Suomi 11 762 kpl

Ammattikalastajaliitto on yleisellä tasolla suhteellisen tyytyväinen kiintiösopuun.

– Silakan osalta neuvoston kiintiöpäätökset ovat suhteellisen korkealla tasolla ja SAKL on etenkin Pohjanlahden silakan osalta esittänyt maltillisempaa linjaa kuin komissio omassa esityksessään ja tämä toteutui, toteaa Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas. Pieni kilohailikiintiö hankaloittaa kuitenkin silakkakiintiön hyödyntämistä ja vaikeuttaa kalastuksen järjestämistä ensi vuonna. On myönteistä, että kilohailikiintiö kuitenkin pieneni esitettyä vähemmän. Suuremmat kiintiöt vähentävät tarvetta asettaa pitkiä kalastuskieltojaksoja.

Kalastusneuvosto pienentää jälleen pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiötä.

– Lohikiintiöön ei millään tavoin voida olla tyytyväisiä. Vaikka ammattikalastuksen aiheuttama kalastuspaine jo nykyään on alhainen, ja vaikka kaupallinen kalastus ei ole nykytasolla este lohikantojen edelleen vahvistumiselle, poliitikot haluavat leikata rannikon kalastusta yhä pienemmäksi.

– Neuvoston päätös merkitsee, että Suomen kiintiö on noin 4 600 kappaletta pienempi kuin tämän vuoden toteutunut rannikkokalastus. Rannikkokalastusta ajetaan alas vuosi vuoden perään.

– Suomessa eduskunta on tahollaan ollut ajamassa lohen rannikkokalastusta kohti yhä suurempaa ahdinkoa. On hieman vaikeaa ymmärtää, että myös maa- ja metsätalousministeri Orpo lähti näin selkeästi tähän leikkiin, joka on yrittäjien kannalta liian vakavaa. Tosin ministerin tausta selittää ainakin osin tällaisen ammattikalastuksen vastaisen asenteen.

Suomenlahden lohikiintiön osalta nähtävästi Viron toiminta säilytti kiintiön entisellä tasollaan.

Turskan osalta tiedeyhteisö (ICES) ei pystynyt toimittamaan täydellistä kanta-arviota itäisen turskan osalta ja neuvosto teki päätökset osittain vajavaisten tietojen perusteella.

– Suomen turskan kalastus on tänä vuonna ollut hyvin pientä ja nopeita muutoksia tähän ei ole odotettavissa.

Lähde: MMM:n tiedote (luvut) ja SAKL 13.10.2014