Utanför Bohusläns kust förbereds flera gigantiska vindkraftparker med master på över 340 meter. Nu höjs oroande röster runt om i Bohuslän och en sektor som kommer att drabbas hårt är det fiskerinäringen.
– Bohuslän förlorar sin själ när Sverige säljer ut sina hav, menar Peter Ronelöv Olsson, ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation.

Peter Ronelöv Olsson befinner sig i Hamburg när vi når honom på telefon. Frågorna som diskuteras där handlar om fiskerinäringens framtid och med sina 35 år inom fisket är det få som vet mer om hur verkligheten på haven ser ut.

På hemmaplan är Peter i sin roll som ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation talesperson och ansiktet utåt för en bransch som nu hotas i sina grundvalar.
Anledningen är den havsbaserade vindkraft som planeras i Västerhavet och som kommer att påverka fiskerinäringen kraftigt.

– Jag och många andra är uppfödda med fisket och det var helt naturligt att jag skulle gå samma väg som mina släktingar. Nu vet jag inte längre, hoppet om ett levande fiske på västkusten är på väg att dö i och med planerna på vindkraft i havet. Allt fler säljer sina båtar och risken finns att vi är de sista aktiva. Svenskarna får äta frysta räkor från Kanada i framtiden, några svenska räkor kommer inte att finnas, menar Peter Ronelöv Olsson.

Två av alla de projekt som påverkar Västerhavet är Poseidon och Mareld som nu ligger under beredning hos Länsstyrelsen i Västra Götaland och som senare ska beslutas av regeringen.
Placeringen är sämsta tänkbara menar Peter Ronelöv Olsson och om projekten får godkänt från regeringen är det dödsstöten för fisket.

– Om det skapas en vindkraftspark kommer vi inom fisket att påverkas kraftigt. Blir det två parker, är det slut och över för oss. Sammanlagt berör detta cirka 5 000 personer inom näringen på havet och i land och det kanske politikerna i Stockholm inte tycker är så farligt. Men för oss dör en västsvensk kultur och tradition. Dessutom försvagar vi den svenska livsmedelsproduktionen och därmed även vårt oberoende. Vi blir sårbara och det är inte rätt tid för det.

I Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrad havsplan framgår det tydligt att havsbaserad vindkraft ska prioriteras i det aktuella området och att nuvarande yrkesfiske efter nordhavsräka inte kommer att kunna samexistera med vindkraft.
Röster har höjts för att fisket kan fortsätta drivas på andra sätt i vindkraftparkerna men det slår Havs- och vattenmyndigheten, och även Länsstyrelsen i Västra Götaland, själva hål på.
Bilden är tydlig – med vindkraftparkerna upphör fisket som det ser ut idag och för Peter Ronelöv Olsson skapar det en ilska och frustration som går att ta på.

– Sverige ger bort mark till utländska aktörer och säger ”varsågoda att exploatera och industrialisera våra hav.” Vi har längst kust av alla länder i EU men har knappast någon produktion kvar. Östersjön har vi förgiftat och nu vill politiken sälja ut Västerhavet. Det är så naivt att man blir mörkrädd.

Du låter pessimistisk, hur ser du och dina kollegor på framtiden?

– Jag är bara realistisk. Vi står inför ett val här. Vill vi ha svenska räkor till helgen eller köpa importerade från Kanada? Vill vi ha kvar Smögen och Göteborgs fiskauktioner? Bohusläns kulturlandskap där fisket är en central del? Det är så verkligheten ser ut.

Finns det någon lösning som du ser? Att fisket och vindkraften skulle kunna existera tillsammans?

– Absolut. I Norge ser vi hur myndigheter, fiskerinäringen och vindkraftsbolagen diskuterar placering i god tid. Vi är inte emot vindkraften i sig men vänder oss emot placeringen på lekområden och våra bästa fiskeplatser. Och framför allt mot den obefintliga dialogen.

Vindkraftsbolagen menar att de har dialog med er kring tex anpassningar?

– Det är ett skämt. De vet inte ens exakt var verken ska placeras och hur kan vi då anpassa oss? Jag har varit med om 100 vindprojekt och inte i ett enda har vi blivit tillfrågade i tid. Vi hade kunnat lösa detta om vi fick vara med från början men den dialog de säger att vi har är endast en monolog från bolagens sida. Och från Havs- och vattenmyndigheten får vi höra att vi ska fiska någon annanstans. När vi frågar var, vet de inte och det beror på att deras kompetens inte är tillräcklig.

Ansökningarna om vindkraftparkerna Poseidon och Mareld bereds just nu hos Länsstyrelsen i Västra Götaland och ett beslut från regeringen väntas komma under 2024.

Källa: sfpo 8.11.2023/Bulletin

Kim Jordas

  1. – vd

kalastusneuvos – fiskeriråd

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry

Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf

+358 400 720 690

kim.jordas@sakl.fi , sakl@sakl.fi

www.sakl.fi