Suomessa viljeltiin vuonna 2011 yhteensä 11,3 miljoonaa kiloa kalaa ihmisravinnoksi. Vaikka siian tuotanto kasvoi huomattavasti, viljeltiin ruokakalaa vähemmän kuin kertaakaan 1990- ja 2000-luvuilla. Ruokakalatuotannon arvo oli kuitenkin hieman suurempi kuin muutamana edellisvuotena.

Kirjolohta tuotettiin 9,9 miljoonaa kiloa ja se on edelleen tärkein viljelty ruokakalalajimme, vaikka sen tuotanto on laskenut 1990-luvun huippuvuosista. Viljellyn siian tuotanto sen sijaan kasvoi viime vuonna 1,2 miljoonaan kiloon, mikä on runsas kolmannes enemmän kuin vuonna 2010. Kirjolohen ja siian lisäksi viljeltiin muun muassa taimenta, nieriää ja sampea, mutta näiden tuotanto oli yhteensä vain 0,1 miljoonaa kiloa. Kirjolohen mätiä tuotettiin elintarvikkeeksi 0,3 miljoonaa kiloa.

Viime vuonna kirjolohen tuotannon arvo oli 36,9 miljoonaa ja siian 9,3 miljoonaa euroa. Koko ruokakalatuotannon arvo oli yhteensä 47,1 miljoonaa euroa, mikä oli noin 3,1 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2010. Kasvu selittyy siian tuottaja-arvon nousulla.

Viljellystä ruokakalasta pääosa tuotetaan merialueilla

Koko maan viljellystä ruokakalasta 83 prosenttia tuotettiin merialueilla, erityisesti Ahvenanmaalla ja Lounais-Suomen rannikolla ja saaristossa. Ruokakalan lisäksi kalaa viljellään myös istutettavaksi luonnonvesiin. Kalanpoikasten pääviljelyalueita olivat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Keski-Suomen maakunnat.

Kalanviljely-yritysten määrä pysyi lähes ennallaan vuonna 2011, jolloin toiminnassa oli 331 kalanviljely-yritystä. Yrityksillä oli yhteensä 470 toimivaa kalanviljelylaitosta tai luonnonravintolammikkoviljelmää. Ruokakalaa kasvatettiin 178 laitoksella ja kalanpoikasia 103 laitoksella.

Tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ”Vesiviljely 2011” -tilastoon. Tilastoinnin kohderyhmänä olivat kaikki kalan- ja ravunviljelylaitokset. Vesiviljelytilaston tietokanta ja lisätiedot löytyvät osoitteesta www.rktl.fi/tilastot/aihealueet/vesiviljely/

Lähde: RKTL 12.9.2012