Suomessa kasvatettiin vuonna 2012 yhteensä noin 12,7 miljoonaa kiloa kalaa ihmisravinnoksi. Määrä on noin 1,4 miljoonaa kiloa suurempi kuin vuonna 2011. Viljellyn ruokakalatuotannon arvo oli hieman edellisvuotta pienempi.

Kirjolohta tuotettiin 11,3 miljoonaa kiloa. Kirjolohi on edelleen tärkein viljelty ruokakalalaji Suomessa, vaikka sen tuotanto on laskenut 1990-luvun huippuvuosista. Viljellyn siian tuotanto oli 1,2 miljoonaa kiloa, joka on lähes sama kuin vuonna 2011. Muita viljeltyjä ruokakalalajeja olivat muun muassa taimen, nieriä, sampi ja kuha. Niiden tuotanto oli vähäistä, yhteensä noin 0,1 miljoonaa kiloa. Kirjolohen mätiä tuotettiin elintarvikkeeksi 0,4 miljoonaa kiloa.

Kirjolohen tuotannon arvo vuonna 2012 oli 36,2 miljoonaa euroa ja siian 7,6 miljoonaa euroa. Koko ruokakalatuotannon arvo oli yhteensä 44,6 miljoonaa, joka oli noin 2,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2011. Muutos selittyy kirjolohen ja siian tuottajahintojen arvon laskulla

Pääosa ruokakalasta tuotetaan merialueilla

Koko maan kasvatetusta ruokakalasta 83 prosenttia tuotettiin merialueilla: Ahvenanmaalla 5,7 miljoonaa kiloa, Lounais-Suomen rannikolla ja saaristossa 3,6 miljoonaa kiloa ja muilla merialueilla noin 1,1 miljoonaa kiloa. Sisämaassa tuotettiin 2,2 miljoonaa kiloa kalaa elintarvikkeeksi.

Ruokakalan lisäksi kalaa viljellään myös istutettavaksi luonnonvesiin. Kalanpoikasten pääviljelyalueita olivat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Suomen maakunnat. Erikokoisia kalan- ja ravunpoikasia, vastakuoriutuneet pois lukien, tuotettiin istutuksiin ja jatkokasvatukseen yhteensä noin 55 miljoonaa yksilöä.

Vuonna 2012 oli toiminnassa 322 kalanviljely-yritystä, joilla oli yhteensä 482 toimivaa kalanviljelylaitosta tai luonnonravintolammikkoviljelmää. Ruokakalaa kasvatettiin 178 laitoksella ja kalanpoikasia 105 laitoksella.

Koko julkaisu (pdf)

Lähde: RKTL 12.8.2013