EU:n maatalous- ja kalastusministerit keskustelivat videokokouksessaan keskiviikkona 25. maaliskuuta koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksista elintarvikeketjuun ja erityisesti maatalouteen ja kalatalouteen.

Suomi korosti kokouksessa, että alkutuottajien tukeminen on nyt erittäin tärkeää. Vahva eurooppalainen maataloussektori on arvossaan kriisiaikoina, ja sektori tarvitsee tukea. Suomen mielestä tulee erityisesti pitää huolta EU:n sisämarkkinoiden toiminnasta. Monet maatilat tarvitsevat työntekijöitä ja tuotantopanoksia ulkomailta ja toisaalta rajojen sulkeminen EU:ssa haittaa esimerkiksi Suomen vihannes- ja marjatuotantoa.

Ministerit painottivat, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) ja yhteisen kalastuspolitiikan on pystyttävä joustamaan kriisitilanteessa.

”On tärkeää, että EU:n sääntöihin saadaan joustavuutta. Esimerkiksi tiloilla ja tuotantolaitoksilla tulee tehdä vain välttämättömät tarkastukset viruksen leviämisen ehkäisemiseksi”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

Suomi nosti esiin myös tarpeen joustaa CAP:n suorien tukien ennakkomaksuissa. Myös Euroopan meri- ja kalastalousrahaston (EMKR) sääntöihin ja rahoitukseen tarvitaan merkittävästi lisää joustoa, jotta sen toimenpiteillä voidaan ratkaista viruksesta yritystoiminnalle aiheutuvia ongelmia.

Maatalouskomissaari Janusz Wojciechowskin mukaan komissio on valmistelemassa toimintalinjoja ulkomaisten kausityöntekijöiden liikkuvuuden sujuvoittamiseksi.

Koronavirus on tuonut haasteita elintarvikesektorille kaikissa EU:n jäsenmaissa. Elintarvikeketju on kuitenkin pääosin toiminut hyvin.

”Viljelijöiden ja kalastajien jaksamisesta ja toimeentulosta on pidettävä huolta elintarvikehuollon turvaamiseksi”, ministeri Leppä summaa.

Lähde: MMM tiedote 25.3.2020