Skarvarbetsgruppen jobbar nu som bäst för att skapa konkreta förslag på hur man ska minska skarvskadorna. Ett arbete som följs med stort intresse och en process där väldigt många vill komma till tals.

I november 2015 tillsatte miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) arbetsgruppen vars uppdrag är att ta fram ett åtgärdsförslag för att minska de skador som skarven orsakar.

Arbetsgruppen har 16 medlemmar plus sakkunniga och skarvarbetsgruppen leds av riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP). Gruppen ska presentera sitt resultat i mitten av mars.

– Arbetet går helt enligt ritningarna. Vi har haft fyra möten och vi har i det här skedet hört närmare 20 sakkunniga. Avsikten är att vi ska försöka hålla den tidtabell som miljöminister Tiilikainen har gett oss. Det vill säga att vi ska vara klara med jobbet den 15 mars. Men mycket jobb återstår ännu före det, säger Henriksson.

Hoppas på en enig arbetsgrupp

När arbetsgruppen utsågs menade Henriksson att tidtabellen var väldigt stram. Något hon ännu håller fast vid.

– Det är en mycket stram tidtabell. Därför kommer det nu också att vara ett stort tryck på att vi ska kunna hinna hålla tillräckligt många möten. Det viktiga nu är att vi börjar konkretisera det hela och i den fasen är vi inte ännu.

– Vi har koncentrerat oss på att vi har så brett hörande som möjligt, så att det finns en bra faktagrund. Vi har hört forskare, fiskare, en representant från Åland och nästa vecka ska vi höra en representant från Danmark. När vi har hört alla sakkunniga är det sedan dags att börja lista alla konkreta förslag på åtgärder. Min förhoppning är att gruppen ska vara så enig som möjligt. Det återstår att se men som ordförande är det naturligtvis min målsättning.

Skärgårdsbor har uttryckt missnöje för att man inte blir hörda i den här frågan, något som Henriksson inte riktigt håller med om.

– Alltså, vi har nog hört skärgårdsbor. Jag förstår att alla som vet vad skarven för med sig i våra vatten och i vår skärgård är angelägna om att få bli hörda. Men man behöver nog inte vara orolig för att vi inte skulle ha hört också de aspekterna, men det är också alldeles klart att vi kan inte höra varje skärgårdsbo som har erfarenheter eller synvinklar på skarven. Det är en omöjlighet.

Henriksson beskriver arbetet hittills som lyckat.

– Jag tycker att vi har haft en god anda. Det är klart att det finns olika synvinklar och olika infallsvinklar på det här. Många i arbetsgruppen har en forskarbakgrund och ser saker och ting ur den synvinkeln. Sedan finns det andra som har den praktiska erfarenheten av vad det betyder i det levande livet för fiskeriet, skärgårdsborna och jakt och annat. Och vad det betyder för fritidsseglare. Så alla olika synvinklar finns representerade i gruppen och det stora arbetet blir nu att lyckas enas kring ett gemensamt åtgärdspaket.

Hur är det att jobba i en arbetsgrupp som har väldigt många ögon på sig hela tiden?

– Det är klart att den här arbetsgruppen är satt under en ganska stor press. Det är också väldigt många som vill tala med mig och vill träffa mig. Det förstår jag och jag försöker också ordna att det kan ordnas på något sätt, men det är klart att även min tidtabell är begränsad. Personligen har jag varit utsatt för press tidigare så det är inget nytt element för mig. Jag förstår också att det finns mycket förväntningar på den här arbetsgruppen.

En del har undrat varför en skarvarbetsgrupp behövs överhuvudtaget. Henriksson håller inte alls med om det påståendet.

– Jag tycker att den är jätteviktig, för den visar att det finns en vilja från minister Tiilikainens sida att göra någonting åt saken. Det här gruppen skulle inte ha blivit tillsatt om man bara ska fortsätta med läget som det är. Det är åtminstone min syn på det och jag anser att den här arbetsgruppen är befogad, eftersom situationen åtminstone inte kan bli sämre.

Källa: Yle 9.2.2016