Vuonna 2023 Suomessa kasvatettiin 15,2 miljoonaa kiloa kalaa ihmisravinnoksi. Kokonaistuotannon määrä oli yli miljoonaa kiloa vähemmän kuin vuonna 2022.

  • Kirjolohta tuotettiin 14,4 miljoonaa kiloa, joka on 95 prosenttia koko ruokakalatuotannosta. Viljellyn siian tuotanto oli 0,7 miljoonaa kiloa, reilut 0,1 miljoonaa kiloa edellistä vuotta vähemmän. Muita viljeltyjä ruokakalalajeja eli nieriää, taimenta ja sampea tuotettiin yhteensä 88 000 kiloa.
  • Kirjolohen mätiä myytiin elintarvikkeeksi noin 0,4 miljoonaa kiloa.
  • Ruokakalatuotannon arvo oli 93 miljoonaa euroa eli lähes 9 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2022.
  • Ruokakalan lisäksi kalaa viljeltiin myös istutettavaksi luonnonvesiin. Erikokoisia kalanpoikasia, vastakuoriutuneet pois lukien, tuotettiin istutuksiin ja jatkokasvatukseen yhteensä noin 43 miljoonaa yksilöä.
  • Istutuksiin toimitettiin 18 miljoonaa siian poikasta, neljä miljoonaa kuhanpoikasta ja kaksi miljoonaa lohen- ja taimenen poikasta kumpaakin.
  • Ruokakalatuotantoa varten kasvatettiin 15,4 miljoonaa kirjolohenpoikasta ja 1,4 miljoonaa siianpoikasta.
  • Vuonna 2023 Suomessa toimi 217 kalanviljely-yritystä, jotka harjoittivat kalankasvatusta 352 laitoksessa.
  • Ruokakalaa kasvattavien yritysten ja luonnonravintolammikkoviljelijöiden määrä on vähentynyt kolmanneksella viimeisten kymmenen vuoden aikana. Poikasia kasvattavien yritysten määrä on pysynyt samalla tasolla.

Vesiviljely 2023 PDF

Lähde: Luke 27.6.2024