Vuonna 2022 Suomessa kasvatettiin 16,3 miljoonaa kiloa kalaa ihmisravinnoksi. Kokonaistuotannon määrä oli lähes kaksi miljoonaa kiloa enemmän kuin vuonna 2021.

  • Kirjolohta tuotettiin 15,3 miljoonaa kiloa, joka on 94 prosenttia koko ruokakalatuotannosta. Viljellyn siian tuotanto oli 0,8 miljoonaa kiloa, reilut 0,1 miljoonaa kiloa edellistä vuotta enemmän. Muita viljeltyjä ruokakalalajeja tuotettiin yhteensä noin 0,2 miljoonaa kiloa.
  • Kirjolohen mätiä myytiin elintarvikkeeksi noin 0,4 miljoonaa kiloa.
  • Ruokakalatuotannon arvo oli 102 miljoonaa euroa eli lähes 23 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2021. Norjalaisen lohen hinta oli korkealla ja se nosti myös kotimaisen kirjolohen tuottajahintaa. Myös kasvatetun siian tuottajahinta nousi.
  • Ruokakalan lisäksi kalaa viljeltiin myös istutettavaksi luonnonvesiin. Erikokoisia kalanpoikasia, vastakuoriutuneet pois lukien, tuotettiin istutuksiin ja jatkokasvatukseen yhteensä noin 50 miljoonaa yksilöä.
  • Vuonna 2022 Suomessa toimi 219 kalanviljely-yritystä, kahdeksantoista yritystä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Lähde: Luke 29.6.2023