Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) pyytää lausuntoa Vesiviljely 2022 –strategiasta 1.9.2014 mennessä. Lausuntopyyntö ja aineisto löytyvät MMM:n verkkosivuilta. SAKL:n jäsenet voivat kommentoida esitystä liiton toimistolle.

Lähde: MMM/SAKL 27.6.2014