Pääkohdat

  • Suomessa kasvatettiin vuonna 2019 noin 15,3 miljoonaa kiloa kalaa ihmisravinnoksi. Kokonaistuotannon määrä oli lähes miljoonaa kiloa suurempi kuin vuonna 2018.
  • Kirjolohta tuotettiin 14,2 miljoonaa kiloa, joka on yli 90 prosenttia koko ruokakalatuotannosta. Viljellyn siian tuotanto oli 0,8 miljoonaa kiloa, joka on lähes sama kuin neljänä edellisenä vuotena.
  • Muita viljeltyjä ruokakalalajeja, taimenta, nieriää, sampea ja kuhaa viljeltiin yhteensä noin 0,3 miljoonaa kiloa. Kirjolohen mätiä tuotettiin elintarvikkeeksi noin 0,4 miljoonaa kiloa.
  • Kirjolohen tuotannon arvo vuonna 2019 oli 59,7 miljoonaa euroa ja siian 7,6 miljoonaa euroa. Koko ruokakalatuotannon arvo oli yhteensä 69,8 miljoonaa eli noin 3,7 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2018. Ruokakalan tuotannon arvon lasku selittyy kirjolohen aiempaa alhaisemmalla tuottajahinnalla (4,5 e/kg)
  • Ruokakalan lisäksi kalaa viljellään myös istutettavaksi luonnonvesiin. Erikokoisia kalanpoikasia, vastakuoriutuneet pois lukien, tuotettiin istutuksiin ja jatkokasvatukseen yhteensä noin 50 miljoonaa yksilöä.
  • Vuonna 2019 Suomessa toimi 260 kalanviljely-yritystä.