Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Puheenjohtajuus kestää koko kalenterivuoden 2016. Maa- ja metsätalousministeriön osalta vuoden kohokohta on kesäkuussa pidettävä ministerikokous, johon on kutsuttu ruoka- ja luonnonvara-alan vastuuministerit kaikista Pohjoismaista. Puheenjohtajuusvuoden pääteemoja ovat vesi, luonto ja ihmiset.

– Kaikki kolme pääteemaa löytävät paikkansa hienosti myös maa- ja metsätalousministeriön toimialoilta, ja olemme aktiivisesti mukana puheenjohtajuuskauden tapahtumissa, kertoo pj-vuotta maa- ja metsätalousministeriössä koordinoiva ylitarkastaja Lotta Heikkonen.

Lisäarvoa vedestä ja luonnosta

Maa- ja metsätalousministeriö kuuluu kalastus- vesiviljely-, maatalous-, elintarvike- ja metsätalousasiain ministerineuvostoon (MR-FJLS), jonka päätehtäviin kuuluu luonnonvarojen ja geenivarojen kestävän käytön edistäminen.

– Pohjoismaille luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää. Siksi on paikallaan jakaa tietoa ja taitoa maiden kesken, joissa luonnonolosuhteet ja luonnonvarat ovat osittain samanlaiset, Heikkonen jatkaa.

Sinisen biotalouden tiekartta on maa- ja metsätalousministeriön koordinoima projekti, jonka tavoitteena on saada aikaan kasvua ja lisäarvoa vesiluonnonvaroihin perustuvassa liiketoiminnassa. Projekti jatkaa sekä Islannin että Tanskan puheenjohtajuuskauden ohjelmaa ja laajentaa niitä sinisen biotalouden tutkimus- ja kehitystoimintaan.

– Tavoitteena on, että pohjoismainen tiekartta siniselle biotaloudelle vahvistetaan yhteistyöministerien kokouksessa joulukuussa 2016. Sitä ennen tiekarttaa valmistellaan kahdessa pohjoismaisessa työpajassa ja touko–kesäkuun vaihteessa pidettävässä kansainvälisessä konferenssissa, neuvotteleva virkamies Orian Bondestam maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Pohjoismainen ruoka esillä monipuolisesti

Yksi maa- ja metsätalousministeriön keskeinen toimialue puheenjohtajuuskaudella on pohjoismainen ruoka. Vuonna 2015 käynnistynyt Uusi pohjoismainen ruoka/Ny Nordisk Mat III -ohjelma jatkuu edelleen Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa.

– Lokakuussa järjestämme pohjoismaisen artesaaniruokakilpailun, joka on suurin ruokatapahtumamme puheenjohtajuuskaudella. Muita kauden ruokatapahtumia ovat maaliskuisen Gastro-ammattikeittiömessujen pohjoismainen ohjelma sekä elokuisen Herkkujen Suomi -tapahtuman yhteyteen järjestettävä ruokakulttuuria ja ruokakasvatusta käsittelevä seminaari, kertoo ylitarkastajaSeija Ahonen-Siivola maa- ja metsätalousministeriöstä.

Puheenjohtajakaudella painottuvat lähiruoka, pohjoismaisen ruokakulttuurin ja -matkailun edistäminen sekä ruokasektorin hyvien käytänteiden jakaminen.

– Esimerkiksi Norjassa ikääntyneiden ruokailuun on satsattu. Suomessa on panostettu ruokahankintojen laatukriteereihin ja meidän ainutlaatuiseen kouluruokailuumme. Tanskan julkinen sektori taas on edelläkävijä luomuruuan käytössä, Ahonen Siivola kertoo.

– Nyt meillä on oiva tilaisuus pohjoismaisen yhteistyön syventämiseen ja hyvien käytänteiden edistämiseen puolin ja toisin.

Lisätietoa Suomen puheenjohtajuusvuodesta: www.norden2016.fi ja www.mmm.fi/norden2016  

Lähde: MMM 29.1.2016