Livias beslut att lägga ner Fiskis i Pargas var förhastat och inte genomtänkt, tycker verksamhetsledaren för Åbolands fiskeriförbund.

Kaj Mattsson är upprörd över Livias beslut . Han sitter i samkommunens styrelse och är verksamhetsledare för Åbolands fiskarförbund. Mattsson motsatte sig planerna på att lägga ner Fiskis när de behandlades i samkommunens styrelse.

– Beslutet är förhastat. Det finns ingen plan för hur det här ska förverkligas. Det här är skadligt för fiskeriutbildningen i Finland, säger Mattsson.

Livias enhet i Pargas är den enda som erbjuder utbildning inom havsfiske i Finland.

– Hela fiskerinäringen i Finland har varit orolig över vad som sker med utbildningen och har också lämnat in skrivelser till styrelsen. Men de har talat för döva öron.

Direktören för samkommunen, Ilkka Harkkila, understryker att nedläggningen av Fiskis inte betyder att fiskeritutbildningen håller på att försvinna från Livia.

– Vi kommer fortfarande att ge samma utbildning och undervisning som tidigare, både på finska och svenska, säger Harkkila.

Meningen är alltså att flytta utbildningen från Pargas till Tuorla i Pikis. En fältstation ska fortfarande finnas kvar i Pargas.

– Klassundervisningen kan ordnas i Tuorla. Men det övriga, såsom fiskförädlingen, är inte enkelt att flytta, säger Mattsson.

Enligt Harkkila ska nya lokaler för fiskförädlingen byggas i en av de befintliga byggnaderna i Tuorla. Målet är att de ska vara färdiga i augusti 2024, när fiskeriutbildningen flyttar till Tuorla.

– Vi ska planera de nya lokalerna tillsammans med lärarna för fiskförädling och fiskodling så att lokalernas ändamålsenlighet betonas, eftersom de kommer vara mindre än de tidigare lokalerna.

All annan praktisk undervisning i fiske kommer att ges vid fältstationen i Hessund i Pargas. Livias fiskerianläggningar som finns där idag försvinner med andra ord inte. Också Livias fiskeriområden i Pargas kommer att användas som tidigare.

Fastigheterna och tomten donerades av staten

En stor fråga enligt Mattson är fastigheterna på Fiskis. Staten startade fiskeriutbildningen på 1980-talet och därefter togs verksamheten över av en stiftelse. Staten donerade byggnaderna till stiftelsen i slutet av 1990-talet. Pargas stad har också donerat marken på området till stiftelsen.

Stiftelsen donerade i sin tur helheten till samkommunen, som alltså nu äger både marken och fastigheterna. Statens praxis är att alla ändringar i användningsändamålet måste godkännas av staten, alltså i det här fallet Undervisnings- och kulturministeriet. Det här gäller i 30 års tid efter överlåtelsen, säger Mattsson.

– Nu används alla byggnader för utbildning. Fram till 2029 måste samkommunen förhandla med staten om vad vi kan göra med all egendom i Pargas, fortsätter han.

Ifall fastigheterna säljs ska pengarna endera ges till staten eller så ska de investeras i Livias undervisning och utbildning.

Sälja, hyra eller riva

Enligt Ilkka Harkkila kommer de största inbesparingarna från att avstå fastigheterna i Pargas. Därutöver sparar Livia exempelvis tre årsverken genom att personal från Pargasenheten inte kommer att ersättas med nyanställda när personalen går i pension.

– El, teleförbindelser och fastigheternas underhåll kostar mycket, så det är där vi kommer spara mest.

Fastigheterna i Pargas kommer att säljas eller hyras ut.

– Vi lade redan tidigare två radhus från Pargasenheten till salu och förhandlade med Undervisnings- och kulturministeriet om detta. Vad gäller de övriga fastigheterna ska vi försöka hitta en ny ägare eller hyresgäst till dem, men vi måste samtidigt förbereda oss på att de kanske inte kommer att intressera någon.

I tillägg till de två radhus som är till salu ska Livia avstå de två internatbyggnader och själva skolbyggnaderna, inklusive lokalerna för träbåtsbygge, som finns i Pargas. Ifall Livia inte hittar någon som vill köpa eller hyra fastigheterna kan det hända att de rivs.

– Vi antar i nuläget att fastigheterna inte är värda så mycket och att de till och med har ett negativt värde. Det värdefulla här är själva tomten, säger Harkkila.

Enligt Harkkila kommer Livia efter sommaren att inleda förhandlingar med Undervisnings- och kulturministeriet om fastigheternas öde.

– Fastigheternas användningsändamål ändrar tidigast i augusti 2024 så någon exakt brådska är det ju inte, men vi förväntar oss att processen är lång och därför inleds förhandlingarna så fort som möjligt.

Källa: Yle 19.6.2023, se https://svenska.yle.fi/a/7-10036496