Euroopan unionin maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu ylimääräiseen istuntoon ensi perjantaina. Brysselissä järjestettävän kokouksen ainoana käsiteltävänä asiana on Venäjän asettama elintarvikkeiden tuontikielto.

Venäjän tuontikiellot koskettavat Suomea vakavammin kuin useimpia muita EU-jäsenmaita, sillä Venäjän-vienti on merkittävää Suomen maataloudelle, teollisuuden kannattavuudelle, työllisyydelle ja kansantaloudelle. Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo tapaa ennen neuvoston kokousta myös Baltian maiden ja Puolan maatalousministerit, sillä Venäjän tuontikiellon vaikutus on myös näissä maissa huomattavan suuri.

– Meidän kantamme on, että EU:n on kohdennettava tukitoimia myös suoraan maataloustuottajille ja sen eteen olemme jo useita viikkoja ministeriössä määrätietoisesti työskennelleet, sanoo ministeri Orpo. 

Suomalaiset ovat aktiivisesti pyrkineet siihen, että EU:n yhtenäisen markkinajärjestelyasetuksen mahdollistamia markkinatoimenpiteitä sovellettaisiin täysimääräisesti kriisin lievittämiseksi. Komissio onkin hallintokomiteassa tehnyt päätöksiä sekä hedelmien ja vihannesten että maitotuotteiden markkinatoimenpiteiden käynnistämisestä. Suomen näkemyksen mukaan EU:n pitää käynnistää myös sektoreittain ja alueittain suoraan tuottajiin kohdistuvia tukitoimia. Myös kalastus- ja vesiviljelylle tuontikiellosta koituvia ongelmia pitäisi Suomen mukaan voida lievittää.

Lähde: MMM tiedote 3.9.2014