Vattenkvaliteten har blivit klart bättre under de senaste åren i Östnyland. Orsaken står främst att finna i det reningsverk som byggdes i S:t Petersburg för några år sedan.

Fiskare Mikael Lindholm för Söderby i Lovisa har sett en klar förbättring av vattenkvaliteten på bara några år. Då han köpte sina första pontonryssjor år 1996 måste han ta upp och tvätta dem en gång i veckan, nu kan det räcka med en gång per sommar.

– Det har blivit hundra gånger bättre på en kort tid, säger Mikael Lindholm.

Fiskare Mikael Lindholm har inte sett stora algmattor på öppet vatten i år och endast små algmängder i sin hemstrand i Söderby.

Fiskare Mikael Lindfors från Emsalö i Borgå säger att vattenkvaliteten har blivit klart bättre också i Borgå med omnejd. Han säger att han nuförtiden ser stora mattor med blåstång, någonting som inte ännu existerade för några år sedan.

Syns inte ännu i vattenprover

Biolog Mikaela Ahlman för Nylands NTM-central säger att förbättringen i vattenkvaliteten syns tydligt i de vattenprover som har tagits i Pyttis och Kotka, men att förbättringen inte ännu syns i vattenprover som tas i Borgå och Sibbo. I Borgå, Sibbo och Helsingfors har inte algmängden i vattnet minskat ännu, säger Ahlman. Ahlman räknar med en förbättring i provresultaten också i Borgå och Sibbo inom några år.

Den förbättrade vattenkvaliteten i Östra Finska viken beror främst på det vattenreningsverk som byggdes i St Petersburg för några år sedan. Det som också påverkar den positiva utvecklingen är att det är slut på fosforutsläppen från konstgödselfabriken i Kingisepp.

Källa: Yle Östnyland 12.8.2014