Framtiden för Långskärs fiskehamn i Sundom skärgård är ännu öppen. Hamnen är livsviktig för fiskerinäringen i Sundom, och den är Vasas enda fiskehamn.

Fiskehamnen på Långskäret i Sundom skärgård byggdes med statliga medel i mitten av sjuttiotalet. Under åren har omfattningen på verksamheten varierat men är nu rätt stabil, med 15-20 fiskare som använder hamnen och de faciliteter som finns där.

– Här finns kyllager, ismaskin och utrymmen där man kan hantera fisk, säger Leif Sund, ordförande i Sundom samfällighet och en av de som förhandlat om fiskehamnen med Vasa stad.

Hamnen är viktig

– Den är en grundförutsättning för att man ska kunna leverera fisk i Sundom, säger Sund.

Vasa stad vill alltså att någon annan tar över åtminstone byggnaderna i hamnen. Det förhandlas om två olika alternativ.

– Det ena är att staden säljer byggnaderna och arrenderar ut området, det andra alternativet är att staden också säljer markområdet, säger Leif Sund.

De instanser som tillsammans har förhandlat med staden är Sundom samfällighet, Sundom bygdeförening, Sundom vattendelägarlag och Sundom fiskargille. Någon av dessa, eller en sammanslutning av två eller flera av dem, är troligen den som kommer att ta över Långskärs fiskehamn.

– I dagsläget finns det ingen färdig modell för hur det skulle kunna se ut, säger Leif Sund.

Väldigt viktigt för fiskare i Sundom

Ett femtontal fiskare låter kanske inte som mycket. Men beaktar man också förädling av fisken och andra kringverksamheter så blir ringarna på vattnet snabbt rätt stora.

Bland annat finns fyra fiskrökerier i Sundom, vilka tillsammans sysselsätter knappt tio personer och producerar 100 000 kg rökt fisk per år. Fiskarnas båtar behöver bränsle och service och de här produkterna och tjänsterna köps i allmänhet på orten.

– Det är väldigt viktigt att fiskare i Sundom kan landa sin fisk här, säger Dan Falk, som precis kommit i land med en fångst på ungefär 250 kg abborre.

– Man får nog vara nöjd med den fångsten, säger han.

Bertel Vest är kontaktperson för Sundom fiskargille och just den här dagen är han sysselsatt med fiskyngel.

– Här i ämbaren finns lakyngel och lakrom som håller på att kläckas, säger Bertel Vest.

Vest var aktiv redan då Långskärets fiskehamn började planeras i början av sjuttiotalet.

– Jag hoppas att hamnen kan fungera också framöver. För var och en som kan fiska så är det ju en arbetsplats som samhället inte behöver kosta på något annat än att se till att hamnen är i skick, säger Vest.

Källa: Yle 1.5.2017