Skarvbeståndet i Stadsfjärden har ökat kraftigt de senaste åren. Därför har staden beviljats lov att skrämma bort skarvar från Metgrund. I sin ansökan skrev staden att fåglarna kan utgöra en fara för flygsäkerheten.

Ungefär 500 skarvpar vill Vasa stad skrämma bort från Metgrund i Södra Stadsfjärden. I fjol häckade 1500 par på Stadsfjärden och man räknar med att antalet kommer att öka, därför har Vasa stad sökt om undantagstillstånd för att skrämma skarven från Natur- trafik och miljöcentralen.

I sin ansökan nämnde staden bland annat att skarven kan utgöra en risk för flygsäkerheten.

– Flygfältet ligger ungefär fem kilometer österut, så det är ganska nära. Det är helt möjligt att en del av skarvarna flyger österut, säger Christer Hangelin som är miljödirektör för Vasa stad.

Enligt flygplatschef Pekka Lampi strävar alla flygplatser efter att hålla fåglar borta så de inte påverkar flygtrafiken.

– Fågelbekämpning är normalt på alla flygfält i världen, även i Finland. Även om flyktfåglarnas huvudrutt går över Kust-Österbotten utgör de inte något specifikt hot i Vasa.

Stamfåglarna utgör inte heller något speciellt hot för flygtrafiken i Vasa.

– Men i förebyggande syfte stöder vi idén att aktivt vidta åtgärder mot att vissa fågelarter ökar i närheten av flygplatsen, säger Lampi.

Än så länge har man inte observerat skarvar på flygplatsens område.

Skogen på Metgrund hotas

Skarvparen har ökat varje år och på Juckasgrynnan finns inte plats för fler bon. Därför befarar Hangelin att skarvparen på Metgrud kommer att öka om man inte gör något åt saken.

Skogen på holmen förstörs snabbt av skarvarna.

– Skogen har jättestor betydelse för stadens landskapsbild, säger Hangelin.

Dessutom finns en sommarstuga på ön.

– Det har varit helt omöjligt att använda den i två år.

Skarvkolonierna har också försämrat vattenkvalitén på de närliggande badstränderna Gustavsborg och Abborön.

– Klassificeringen på vattenkvaliteten sjönk från utmärkt till bra, så något har hänt. Vi har också haft luktproblem på stadens stränder i fjol.

Vasa och Malax-Korsnäs fick besked

Den 21 februari skickade Vasa stad in en ansökan om undantagslov in till Natur- trafik och miljöcentralen.

Att Vasa stad fick sin ansökan behandlad så snabbt beror sannolikt på omfattningen på ansökan.

– Det är inte frågan om att skjuta fåglar eller picka ägg, utan vi vill skrämma bort dem. Det är ingen kraftig åtgärd, säger Hangelin.

Enligt Hangelin skulle experter gå runt holmen några gånger per dygn så att skarven ser att det finns människor på ön och väljer en annan plats för att bygga sina bon. Åtgärden måste vidtas före första maj för att de ska ha någon efffekt, men gärna tidigare.

NTM-centralen håller som bäst på att behandla flera övriga ansökningar om skyddsjakt och äggprickning, samtliga från fiskeområden i Österbotten.

Förutom Vasa stad har även Korsnäs-Malax fiskeområde fått tillstånd att skjuta 30 skarvar per år i tre års tid. Man får också olja skarvägg.

Skarvparen ökar i södra stadsfjärden

De första skarvparen häckade på Juckasgrynnan år 2014. Då observerades 62 par på ön.

År 2015 häckade 320 skarvpar på Juckasgrynnan och 70 par på Metgrund.

År 2016 häckade 1016 skarvpar på Juckasgrynnan och 481 par på Metgrund.

Källa: Yle 14.3.2017